Aquest dijous, 9 de juliol, va ser el Dia Internacional de la Destrucció d’Armes de Foc. En aquest sentit, l’institut armat va donar a conéixer les xifres d’unes actuacions que s’emmarquen dins de la normativa vigent a Espanya i que se sumen al Programa d’Acció de Nacions Unides sobre el comerç il·lícit d’armes xicotetes i lleugeres. Segons aquestes dades, la Guàrdia Civil va destruir durant l’any passat una mica més de 86.500 armes, de les quals al voltant de més de 62.000 eren de foc, i van ser Andalusia i la Comunitat Valenciana les autonomies on més es van inutilitzar, amb al voltant de 13.000 en cada cas.
Aquestes actuacions de l’Institut Armat s’emmarquen dins de la normativa vigent a Espanya i se sumen al Programa d’Acció de Nacions Unides sobre el comerç il·lícit d’armes xicotetes i lleugeres.

Aquest programa va tindre el seu origen en la Conferència Internacional de les Nacions Unides sobre el Comerç Il·lícit d’Armes Xicotetes i Lleugeres celebrada al juliol de 2001.
En aquesta conferència es va posar de manifest la preocupació per la fabricació, transferència i circulació il·lícites d’armes xicotetes i lleugeres i per la seua acumulació excessiva i proliferació incontrolada en moltes regions del món.
Perquè això “té conseqüències humanitàries i socioeconòmiques de molt diversa índole i suposa una greu amenaça per a la pau, la reconciliació, la seguretat, l’estabilitat i el desenvolupament sostenible en els plans individual, local, nacional, regional i internacional”, se subratllava en la conferència.

A partir d’aquest moment, l’ONU va establir que cada 9 de juliol se celebraria el Dia Internacional de la Destrucció d’Armes de Foc, amb la finalitat de promoure accions per a l’eliminació de les d’origen il·lícit.
La competència en matèria d’armes i explosius que l’Estat té es materialitza per mitjà de les Intervencions d’Armes i Explosius de la Guàrdia Civil, unes unitats que controlen l’accés legal a les armes,
Per a això, el Reglament vigent estableix uns requisits, con no tindre antecedents penals o superar proves teòriques i pràctiques sobre l’ús i maneig.
Així mateix, per a evitar que una arma puga ser utilitzada indegudament quan el titular deixe de tindre dret a la seua tinença i ús, la normativa estableix que siguen inutilitzades o destruïdes.

La inutilització d’una arma està regulada des de 2011 per una normativa “molt severa”, de tal manera que és sotmesa a un procés que afecta a totes les peces de la mateixa i, per tant, és impossible tornar a usar-la amb plena capacitat de funcionament.
Igualment i de manera periòdica, la Guàrdia Civil duu a terme la destrucció d’armes de foc de diversos calibres, així com armes blanques prohibides.
Algunes d’elles estan implicades en infraccions penals o administratives i després del corresponent procediment es determinen la seua destrucció,
Unes altres tenen la mateixa fi per cessar els seus titulars en el dret a la tinença i ús i no haver sigut adjudicades en subhastes.
Tot això permet que les armes siguen reduïdes a ferralla mitjançant un procés de fosa o similar.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia