Aquest divendres es van aprovar diferents mesures per fer front a la situació causada per la pandèmia de la Covid-19. Així, el Ple del Consell ha aprovat la contractació d’emergència d’una bossa de 1.170 punts de xarxa amb l’objectiu d’atendre les noves necessitats generades en les seus de la Generalitat com a conseqüència de la reincorporació dels empleats públics a l’activitat presencial, que ha suposat la reorganització d’espais i adequació de despatxos per a garantir les distàncies mínimes de seguretat i previndre nous contagis del coronavirus.

L’objectiu d’aquesta contractació, que es durà a terme a través de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC), és disposar de 1.170 nous punts de xarxa, dels quals 700 són sense instal·lació elèctrica i 470 amb preses de corrent ordinàries, les denominades ‘schuko’.

Les noves necessitats sorgeixen perquè s’han habilitat com a espais de treball llocs que abans no disposaven de punts de xarxa com a biblioteques o sales de reunions, entre altres. Així mateix, s’han sol·licitat també nous punts de xarxa per al personal que canvia d’ubicació per a mantindre la distància de seguretat, i per a aquells que ara ja no poden compartir els telèfons IP.

En les instal·lacions de Justícia, per exemple, el fet de compartir telèfons era, fins a aquest moment, una pràctica habitual i hi ha peticions a atendre en tots els jutjats per a la instal·lació de més de 1.300 nous telèfons.

Les seus on pot sol·licitar-se la instal·lació d’aquests punts són les que depenen de la DGTIC i aconsegueixen tota la geografia de la Comunitat Valenciana, a excepció de les dependències de caràcter sanitari.
Subministrament en menys d’un mes

L’adjudicació del servei ascendeix a 311.696 euros (IVA inclòs) i la contractació es limita als serveis indispensables per a satisfer la necessitat sobrevinguda. A més, es tracta d’una actuació inajornable, que ha d’escometre’s de manera immediata per la incorporació presencial del personal funcionari.

En aquest sentit, el subministrament s’iniciarà en un termini inferior a un mes des de la seua notificació a l’adjudicatari. El contracte tindrà una duració de 9 mesos, o inferior, en cas que entre en vigor l’acord marc de cablejat de la Generalitat, actualment en tramitació.

Contractació d’emergència del subministre de 300.000 mascaretes i del servei de desinfecció de la Conselleria d’Educació

El Ple del Consell també ha aprovat la declaració d’emergència de la contractació, per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, del subministre de 300.000 mascaretes infantils reutilitzables així com el servei de desinfecció de les instal·lacions de la seu central de la conselleria.

Per a dur-ho a terme, Educació invertirà un total de 648.525 euros, dels quals 585.000 euros aniran destinats a l’adquisició de mascaretes infantils reutilitzables i 63.525 euros al servei de desinfecció.

Entre els materials necessaris per a afrontar la grave crisi sanitària es troben els que resulten imprescindibles per a la prevenció dels contagis i que afavoreixen la protecció individual, com són les mascaretes.

Així mateix entre les mesures necessàries en matèria de prevenció de riscos laborals enfront de la COVID-19, per la reincorporació gradual del personal als seus llocs de treball, és convenient i necessari dur a terme una desinfecció de les instal·lacions segons els procediments homologats i aprovats pel Ministeri de Sanitat.

Així, davant de la urgència d’abordar les actuacions per a pal·liar aquesta situació, s’han dictat les resolucions de 26 i 28 maig, per les quals es declara d’emergència el subministrament de 300.000 mascaretes infantils reutilitzables, així com el servei de desinfecció de la seu central de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Es valida la declaració d’emergència per al contracte de determinats serveis relacionats amb el coronavirus

També s’ha validat la declaració d’emergència per a la contractació de determinats serveis necessaris enfront de la situació creada per l’avanç exponencial de la COVID-19, per la qual es justifica aquest procediment.

En concret, com a conseqüència de l’elevada quantitat de documentació generada després de les recepcions i posteriors lliuraments de material, es va fer necessari el seu magatzematge de manera digital, tant per seguretat sanitària com per comoditat per a la gestió d’aquesta documentació. Per a això es va contractar el servei de digitalització i visualització d’albarans de la plataforma COVID-19 per un import de 5.253,82 euros.

Així mateix, una vegada iniciat el procés de desescalada pel Govern central, es va fer necessari continuar oferint informació diària a la ciutadania sobre l’evolució de la pandèmia, a través de la retransmissió, també diària, de conferències de premsa de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública.

Per a això es va contractar el servei de retransmissió de la roda de premsa diària de la titular del departament per un import de 23.292,50 euros.

Finalment, i a fi d’apel·lar a la prudència i responsabilitat en la volta a la nova normalitat, sense abandonar recomanacions com el distanciament social o l’ús de màscares, es va contractar la realització d’un vídeo divulgatiu de conscienciació ciutadana amb crida a la prudència en relació amb la COVID19, per un import de 16.895,45 euros.

Declaració d’emergència per a la contractació de gel *hidroalcohólico, mampares i vinils per als centres Labora

El Ple del Consell ha aprovat la declaració d’emergència per a la contractació de gel hidroalcohòlic, mampares i vinils i cartells informatius que garantisquen la seguretat i salut de les persones que treballen i realitzen tràmits en alguns dels centres públics de Labora.
La declaració de l’estat d’alarma determina la prohibició de l’activitat comercial, excepte els establiments detallistes de béns i productes de primera necessitat.
L’article 120 de la Llei de Contractes del Sector Públic estableix un règim excepcional quan l’Administració haja d’actuar de manera immediata a causa d’esdeveniments catastròfics.
En aquestes situacions, l’òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, podrà ordenar l’execució del necessari per a remeiar l’esdeveniment produït o satisfer la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part, i donarà compte d’aquests acords al Consell en el termini màxim de trenta dies.
La pandèmia del coronavirus COVID-19 exigeix la incorporació de precaucions i mesures de prevenció per a la minimització de riscos de contagi de la malaltia, evitar possibles repunts de la mateixa i preservar en tot moment la salut i el benestar del conjunt de la ciutadania. Amb aquest contracte es dona compliment al Pla de Contingència aprovat pel Comité de Seguretat i Salut.

El Consell aprova l’encàrrec a Tragsa per a dur a terme el dispositiu de suport “Platges segures” derivat de l’emergència COVID-19

El Ple del Consell ha ratificat l’encàrrec per part de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (*AVSRE) a l’empresa pública *Tragsa, per un import d’1.115.221,46 euros, per a donar suport al dispositiu “Platges segures”, derivat de l’actuació d’emergència provocada per l’expansió de l’epidèmia sanitària relacionada amb la COVID-19 en la Comunitat Valenciana.
La situació d’emergència sanitària va suposar l’activació, el 13 de març 2020, del Pla Territorial d’Emergències de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 119/2013, de 13 de setembre, del Consell.
Des d’aqueixa data s’han dut a terme diferents actuacions i encàrrecs enfocats a proporcionar un entorn segur i lliure d’infeccions per a tots els ciutadans i ciutadanes i en tots els sectors i formes de convivència possible, inclòs el gaudi de les zones i aigua de bany de les platges.
Són 78 les administracions locals de la Comunitat Valenciana amb platges marítimes i continentals en les quals és necessari reforçar les mesures de coordinació i de compliment de les distàncies i seguretat.
El servei que prestarà Tragsa consisteix a aportar la logística i el personal necessari perquè la Generalitat desenvolupe aquest dispositiu. Entre altres coses, ha col·laborat en la recent incorporació de 1.000 auxiliars de platja, d’entre 18 i 30 anys, la labor dels quals és la d’oferir informació sobre normes de seguretat i protecció en l’ús i convivència dels arenals valencians.
Per aquest motiu, per Resolució del 19 de juny de 2020, del director de l’Agència valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, es declara la tramitació d’emergència i s’encarrega al mig propi Tragsa la posada en marxa del dispositiu de suport “Platges segures” per un import d’1.115.221,46 euros.
Aquest encàrrec forma part d’un ampli projecte que, englobat sota el mateix nom, “Platges segures”, està duent a terme la Generalitat dins de les actuacions derivades de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19.
Entre altres coses comprén, a més del suport dels auxiliars, una guia que conjumina aspectes de caràcter organitzatiu respecte a la gestió de les platges i tasques bàsiques i suggeriments de mesures de seguretat per a mantindre la distància social, així com un decret pel qual es regulen les instruccions i normes se seguretat a les platges valencianes.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia