(EFE) València ha sigut reconeguda per la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT) com a ciutat sostenible i intel·ligent, segons ha anunciat el regidor d’Agenda Digital, Pere Fuset.

La UIT, organisme especialitzat de les Nacions Unides (ONU) per a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), ha ha publicat els resultats de la certificació sobre la conversió de València en “Ciutat Sostenible i Intel·ligent“, amb la qual es consolida, segons Fuset, “com una de les primeres ciutats europees i del món que mesura de manera estandarditzada el seu avanç en els Objectius del Desenvolupament Sostenible com a Ciutat Intel·ligent”.

Els diferents informes publicats es recullen dins de la Iniciativa Units per Ciutats Intel·ligents i Sostenibles (U4SSC) impulsat per la UIT i amb la col·laboració de més de 16 agències de Nacions Unides que la secunden.

La iniciativa U4SSC va celebrar el mes d’octubre passat a València la IX edició de la Setmana de les Normes Verdes i va anar també en aqueix fòrum en el qual l’alcalde de València, Joan Ribó, va rebre de mans de Chaesub Lee, director de l’Oficina de Normalització de la UIT, el Certificat d’Implementació Satisfactòria de la United 4 Smart Sustainable Cities, els resultats de la qual es publiquen ara en aquest primer informe que permet mesurar el nivell de sostenibilitat i digitalització de València d’acord amb els millors estàndards internacionals.

Fuset ha explicat que la certificació de la UIT obtinguda se suma a la certificació ISO 37120 amb nivell Platinum sobre desenvolupament sostenible a les ciutats, de la qual disposa des de 2016, i és la primera ciutat europea i la tercera a nivell mundial a aconseguir la certificació ISO i ITU, juntament amb Dubai i Singapur.

A més, l’Oficina Ciutat Intel·ligent de l’Ajuntament de València ha sigut seleccionada per la ITU per a liderar un subgrup de treball internacional sobre la resposta “Smart City” a la pandèmia de la COVID-19.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia