La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat en el portal de les escoles oficials d’idiomes valencianes (consultar ací) el calendari dels exàmens escrits de les proves unificades de certificació (PUC) d’idiomes del curs 2019-2020. Cal recordar que aquestes van ser ajornades per la declaració de l’estat d’alarma per a fer front a la COVID-19.

Els exercicis començaran el dimecres 2 de setembre amb el nivell Anglés B2 i conclouran el dijous 17 amb el Francés B2. Enguany, 33.346 persones s’han inscrit a les PUC que organitza la xarxa d’EOI del sistema educatiu valencià, que està configurada per 24 escoles i 49 seccions distribuïdes en 66 municipis, que ofereixen l’ensenyament de 17 llengües en total: alemany, anglés, àrab, espanyol, basc, francés, grec, italià, portugués, romanés, rus, valencià, xinés, neerlandés, finés, polonés i japonés.

Vora dos de cada tres dels aspirants, un total de 21.231, s’han matriculat pel torn lliure, mentre que els 12.115 restants són alumnes oficials de les EOI. A les 9 EOI i les seues 13 seccions de les comarques d’Alacant s’examinaran 10.533 candidats, 6.148 d’ells pel torn lliure, mentre que a les 3 EOI i 10 seccions de les comarques de Castelló ho faran 4.738, dels quals 3.080 van també pel torn lliure. En les 12 EOI i 26 seccions de les comarques de València s’han inscrit 18.075 persones en les PUC, 12.003 d’elles pel torn lliure.

Les quatre activitats de què consten les PUC són comprensió de textos escrits; comprensió de textos orals; mediació escrita, i producció i coproducció de textos escrits. La part oral, que inclou les proves de producció i coproducció de textos orals i les de mediació oral, es realitza per parelles, i en cas de nombre imparell de candidats, per trios, allargant proporcionalment el temps de la prova.

Les proves orals també començaran el 2 de setembre, i en aquest cas les EOI publicaran abans del 31 de juliol en els seus webs el dia, l’hora i el lloc en què cada parella d’alumnes ha de presentar-se davant del tribunal examinador que li pertoca.

Les proves escrites arrancaran a les 15.30 hores del dimecres 2 de setembre amb el nivell Anglés B2. El dijous 3 de setembre serà el torn del Valencià C2 (8.00 hores) i de l’Anglés B1 (15.30 h). Les proves de Valencià C1 i Francés B1 seran el divendres 4 a les 8.00 hores i les 15.30 hores respectivament.

A partir d’ací es mantenen els dos torns d’exàmens diaris, a les 8.00 hores i a les 15.30 hores. El dilluns 7 al matí arriba l’hora del Portugués B1 i de l’Àrab B1, mentre que a la vesprada es farà l’Espanyol B1 i el Xinés B2. El dimarts 8 en horari matinal seran els exàmens de Francés C1, Rus B1 i Espanyol B2, i ja a la vesprada Grec B1 i Romanés B1.

El dimecres 9 al matí s’han programat les proves de Francés C2 i la de Basc B1 i en horari vespertí les de Rus B2 i Espanyol C1. L’endemà, el dijous 10, serà el moment de l’Espanyol C2 i l’Anglés C2 al matí i a la vesprada l’Àrab B2.

L’11 de setembre, divendres, l’horari matinal s’ha reservat per a l’examen de Valencià B2 i el vespertí per a les proves d’Italià B1 i C1. El dilluns 14, el matí l’ocuparan els nivells d’Alemany B1 i C1, mentre que a la vesprada es farà l’Italià B2. El dimarts 15 l’horari matinal l’ocuparà el Valencià B1 i la vesprada l’Alemany B2.

El dimecres 16, en el torn del matí es realitzarà la prova de Portugués B2 i en el de vesprada la d’Anglés C1. El dijous 17 de setembre conclouen les proves escrites amb els exàmens de Portugués C1 al matí i els de Francés B2 ja a la vesprada.

Tota aquesta informació es publicarà en Internet, tant en el portal de les escoles oficials d’idiomes (consultar ací) com en cadascun dels webs de les 24 EOI. Cal que totes les persones aspirants estiguen atentes als webs dels centres on han de realitzar la prova perquè les hores exactes de les convocatòries poden variar, atés que les EOI poden convocar l’alumnat de manera escalonada per a garantir les distàncies de seguretat entre els candidats i candidates.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia