El Institut Valencià de la Joventut ja ha obert la convocatòria de places en les residències juvenils de el IVAJ per al curs acadèmic 2020-21. Estàs són en a Alacant, Benicarló i Castelló. Aquestes places les poden sol·licitar joves estudiants i joves que duguen a terme alguna activitat esportiva, cultural o d’índole similar.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza aquest pròxim 31 de juliol de 2020.

El model de sol·licitud previst es pot descarregar des del portal de l’IVAJ consultar ací i presentar-se preferentement en el Registre Electrònic de l’IVAJ: consultar ací.

D’acord amb les bases de la convocatòria, publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), poden sol·licitar aquestes places persones joves, amb edats compreses entre 14 i 30 anys que cursen estudis conduents a títols oficials impartits per les universitats de la Comunitat Valenciana o que cursen cicles formatius o ensenyaments artístics, ensenyament secundari, batxillerats o estudis universitaris.

També poden presentar la seua sol·licitud joves que duguen a terme alguna activitat esportiva, cultural o d’índole similar així com joves d’altres nacionalitats diferents de l’espanyola que participen en accions o programes europeus o altres programes de cooperació internacional.

L’IVAJ ha adoptat les mesures adequades, dins dels respectius plans de contingència i ha implantat les mesures, tant higièniques com d’aforament i de qualsevol tipus, determinades per les autoritats competents i que es consideren necessàries per al bon funcionament de les residències.

Les tres residències juvenils de l’IVAJ que ofereixen places són La Florida a Alacant, Sant Crist de la Mar de Benicarló i Mare de Deu del Lledó de Castelló.

L’oferta comprén un total de 94 places: 50 places en la residència juvenil Universitària La Florida d’Alacant en habitacions individuals amb bany; 31 places en habitacions dobles a la residència Sant Crist de la Mar de Benicarló i 13 places en habitacions dobles amb ús individual en la residència Mare de Déu del Lledó de Castelló. De la resta de places, 58 places han sigut renovades i 6 reservades per a diversos usos.

El programa oferit per l’IVAJ consisteix en allotjament i pensió alimentària completa, amb desdejuni, menjar i sopar. L’allotjament es realitzarà d’acord amb les condicions particulars de cada residència. La plaça que s’obtinga s’estendrà fins a la finalització dels estudis oficials.

Entre els criteris per a concedir les places si en alguna residència el nombre de sol·licitants excedeix del nombre de places oferides es consideren per aquest ordre: residir en la Comunitat Valenciana, que s’estiguen cursant estudis universitaris, que s’estiguen cursant la resta d’estudis previstos en la convocatòria i, finalment, que es duga a terme alguna activitat esportiva, cultural o d’índole similar.

En cas d’empat en la puntuació total, tant en les sol·licituds que obtinguen plaça com en les sol·licituds de la llista d’espera, prevaldran, per a desempatar els factors següents: dificultats d’escolarització en raó de la distància del domicili familiar al centre d’estudis, valoració acadèmica, condició d’orfandat absoluta, i la situació de desocupació o atur laboral de tots els membres de la unitat familiar.

D’altra banda, es considerarà la situació de víctima de violència de gènere, situació de família monoparental, situació de família nombrosa, condició de resident en el curs anterior i l’existència de germans o germanes ja matriculats en la residència sol·licitada.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia