Aquest divendres, el Ple del Consell va tornar a aprovar diferents mesures per poder fer front a la crisi causada per la Covid-19.

En aquest sentit el Ple del Consell ha aprovat les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions a entitats del tercer sector d’acció social per al desenvolupament de programes destinats a millorar l’atenció, protecció i qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional i persones amb trastorn mental greu de la Comunitat Valenciana.

L’import total d’aquestes ajudes ascendeix a 5.467.390 euros. D’acord amb la Llei 1/2015 de la Generalitat, d’hisenda pública del sector públic instrumental i de subvencions, es podran concedir subvencions de manera directa i no per convocatòria pública quan el caràcter extraordinari de la situació, determinat per raons d’interés públic i social, fonamenten la concessió directa d’aquestes.

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha adoptat una sèrie de mesures excepcionals respecte a les subvencions concedides en el 2020 per a permetre a les entitats del tercer sector d’acció social continuar amb la seua activitat i amb l’atenció a les persones usuàries i beneficiàries dels seus recursos i serveis, molts d’ells en situacions de major vulnerabilitat enfront de la crisi social i econòmica ocasionada pel coronavirus.

Una d’aquestes mesures ha sigut flexibilitzar els terminis per a realització de les despeses i actuacions associades als projectes subvencionats en aquells programes socials i actuacions que puguen crear-se per a pal·liar les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia de la COVID-19, fins al 31 de març de 2021.

Així mateix, s’ha aprovat també anticipar l’import total de les subvencions concedides per a l’exercici 2020 per concurrència competitiva o per concessió directa a entitats sense ànim de lucre, sense aplicar la limitació percentual que estableix la Llei 1/2015, ni les excepcions establides en la Llei 10/2019, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020.

Contractació d’emergència d’ordinadors portàtils per al personal de l’Administració de Justícia

El Ple del Consell ha validat la tramitació d’emergència de la contractació del subministrament d’ordinadors portàtils i components informàtics per a facilitar el teletreball del personal de l’Administració de Justícia.
L’objectiu d’aquesta contractació és dotar al personal de Justícia d’equipament informàtic necessari que permeta utilitzar adequadament les facilitats del teletreball en una situació d’alerta com la provocada per la COVID-19.

El text justificatiu considera necessari fomentar la incorporació de les noves tecnologies a les actuacions processals i, en general, a les relacions de la ciutadania amb l’Administració de Justícia, per a evitar, en la mesura que siga possible, desplaçaments i excessives concentracions en les seus judicials, especialment davant noves situacions d’aïllament preventiu que puguen sorgir.

Per això s’ha estimat necessària la compra i subministrament de 624 ordinadors portàtils de sobretaula i serveis, per part de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (DGTIC), per a la posada en funcionament del teletreball de tots els jutges i magistrats, fiscals i lletrats de l’Administració de Justícia de la Comunitat Valenciana que actualment no disposen d’aquest servei.

El contracte ha sigut adjudicat a l’empresa Telefònica Solucions S. a. per un import màxim de 972.052 euros, IVA inclòs, i podrà ser inclòs en el finançament de Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER).

Declaració d’emergència per a la contractació de subministrament de material sanitari per a fer front a la COVID-19

El Ple del Consell ha ratificat la declaració d’emergència per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a la contractació del subministrament de material sanitari destinat a poder fer front i prestar l’atenció sanitària adequada durant la pandèmia per la COVID-19.

Així, la Conselleria de Sanitat Universal ha tramitat diversos expedients per un import de més de 42,5 milions d’euros, que han permés l’adquisició del material sanitari necessari per a la protecció dels professionals sanitaris i del personal essencial per a fer front al coronavirus.

En concret, el Consell ha validat, d’una banda, la declaració d’emergència per a l’adquisició de material sanitari i de protecció per un import de 32.390.474,22 euros.
En aquest cas, els expedients tramitats engloben la relació dels següents materials per a fer front a la COVID-19:
– Bates d’un sol ús no estèril.
– Respiradors per a ampliar l’equip mèdic de les unitats de vigilància intensiva dels hospitals.
– Subministrament de 3.800.000 màscares facial d’un sol ús 3 capes amb cinta elàstica blanca, 2.090.000 màscares filtrant FFP2 i 4.800 bates amb reforç resistent a fluid SMS Special.
– Subministrament de 85.000 de màscares de protecció respiratòria N95.
– Subministrament de 20.000.000 de guants d’examen de nitril (talles xicoteta, mitjana, gran i extra gran).
– Subministrament de 24.000.000 de guants examen de nitril (talles xicoteta, mitjana, gran i extra gran).
– Subministrament de 3.450.000 guants examen de nitril (talles xicoteta, mitjana, gran i extra gran).
– Subministrament de 21.120 màscares FFP2 especial d’emergència.
– Subministrament de 60.000 davantals impermeables reutilitzables amb mangues, 120.000 davantals impermeables d’un sol ús amb mangues i 120.000 bates d’un sol ús no estèril.
– Subministrament de 3.369.800 guants examen de nitril (talles xicoteta, mitjana, gran i extra gran).
– Subministrament de 30.000 bates quirúrgiques impermeables no estèrils.
– Subministre webcam i auriculars (telemedicina: pla transició).
– Subministrament de mampares de protecció en els llocs de treball.
– Subministrament de 750.000 bates d’un sol ús no estèrils.
– Subministrament de 25.000.000 guants d’examen de nitril, 107.200 bussos d’un sol ús no impermeables, 50.400 bates quirúrgiques impermeables estèrils, 5.480.000 màscares quirúrgiques estàndard, 748.800 màscares de protecció respiratòria N95 i 200.000 ulleres de protecció ocular per a la protecció contra la COVID-19.
– Subministrament de 480.000 davantals impermeables d’un sol ús amb mangues, 240.000 bates quirúrgiques d’un sol ús no estèrils i 240.000 bates quirúrgiques impermeables a la COVID-19.
– Subministrament de 472.000 bates d’un sol ús no estèrils.

D’altra banda, el Consell ha ratificat la declaració d’emergència per a la contractació del següent subministrament per import de 10.157.707,8 euros destinats a:
– Un total de 129 fonendoscopis i 750 màscares d’un sol ús alt reg tres capes.
– Subministrament de 40 respiradors EOVE EO-150 ventilador.
– Subministrament de 24.000.000 de guants d’examen de nitril (talles xicoteta, mitjana, gran i extra gran).
– Subministrament de 756 palets europeus.
– Un total de 570.000 màscares 3 capes higièniques.
– Subministrament de 26.000 màscares 3 capes higièniques infantils.
– Un total de 216.000 màscares KN95 sense vàlvules.
– Subministrament de 20.000 màscares KN95 amb vàlvula.
– Un total de 2.000.000 de bates d’un sol ús no estèril.
– Subministrament d’1.000.000 calces de teixit sense teixir.
– Un total d’1.000.000 capells tipus boina teixit sense teixir.
– Subministrament de 150.000 bates d’un sol ús no estèrils.
– Un total de 3.160.000 guants d’examen de nitril (súper xicotets, xicotets, mitjans i grans).
– Adquisició de 3 respiradors Dragger Carina.
– Subministrament d’11 respiradors PHILIPS.
– Subministrament de 100 llits.

contractació d’emergència dels serveis de transport de farmàcia hospitalària i de material de protecció enfront del coronavirus

El Ple del Consell ha validat la declaració d’emergència per a la contractació del servei de repartiment domiciliari de les unitats farmacèutiques hospitalàries.
També s’ha ratificat el recurs a aquest procediment per al transport aeri i marítim de material de protecció procedent de la Xina per a contindre l’avanç de la COVID-19.
La quantia del servei de repartiment a domicili dels medicaments prescrits a pacients des de les unitats farmacèutiques hospitalàries ascendeix a 342.504 euros.
Per part seua, la reserva de vol amb la capacitat suficient per a portar de la Xina material de protecció enfront de la COVID-19 ascendeix a 703.261,47 euros i l’import de la reserva de càrregues marítimes i de la preceptiva assegurança, també per a importar material, són 88.920,41 euros.
En tots els casos, els compromisos amb les empreses comercialitzadores es van formalitzar de manera urgent per a poder garantir els serveis necessaris per a frenar la pandèmia.
El Ple del Consell també ha ratificat el servei públic d’informació pel qual s’actualitzaven diàriament les dades d’evolució de la pandèmia, així com la seua incidència, per un import de 55.805,99 euros.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia