A la fi d’aquesta setmana va tindre lloc la Mesa de Polítiques Públiques de l’Acord per a la Recuperació de la Comunitat Valenciana ‘Alcem-nos’. En ella van ser consensuades 14 grans línies estratègiques i 50 accions sobre les quals ha de basar-se la recuperació de la Comunitat Valenciana després de la pandèmia de la COVID-19.

Les 14 línies estratègiques consensuades per la Mesa de Polítiques Públiques s’agrupen en tres grans objectius: aconseguir un major finançament que possibilite el desenvolupament de polítiques públiques per a la recuperació econòmica; el desenvolupament d’una estratègia econòmica basada en la transformació digital i ecològica, una indústria competitiva i resilient, el foment de la ciència i la innovació, i una nova administració més moderna; sense oblidar la necessària aplicació d’uns principis de governança i col·laboració entre agents socials i econòmics, i una alineació amb les estratègies nacionals i europees.

Entre les principals accions proposades destaca mantindre una unitat d’acció de Govern valencià, partits polítics, agents socials i econòmics en la reivindicació del nou model de finançament autonòmic basat en els criteris de suficiència, equitat i corresponsabilitat fiscal, imprescindible perquè s’accelere la reforma global de l’actual sistema de finançament autonòmic.

A més, el document proposa la creació d’un fons d’anivellament transitori fins a la posada en funcionament del nou model de finançament, davant la previsió que l’esmentada reforma tinga un procés de negociació a mitjà termini, evitant d’aquesta manera que la Comunitat Valenciana reba un finançament per habitant inferior a la mitjana del conjunt de comunitats autònomes.

D’altra banda, es desenvoluparà una aliança públic-privada que garantisca el desenvolupament i incorporació de les tecnologies habilitadores tant en el sistema productiu com en el sector públic de la Comunitat Valenciana. D’aquesta manera la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, les universitats, els instituts tecnològics, el CSIC i la mateixa Generalitat sumaran forces amb l’objectiu d’impulsar la creació d’aquesta aliança que reunirà els centres capdavanters que aglutinen el coneixement sobre una o diverses tecnologies habilitadores en la Comunitat Valenciana d’una forma col·laborativa, amb la finalitat de compondre un conjunt coherent i coordinat.

Una altra de les línies estratègiques presentades se centra en els canvis que requereix l’Administració valenciana, i en concret en la seua regeneració, en la reducció de l’elevada taxa de temporalitat, la millora en la formació i en la professionalització del personal empleat públic.

Així mateix es considera necessari corregir l’excessiva burocratització dels procediments administratius, especialment apressant en l’actual situació de crisi. La reducció i simplificació de les càrregues administratives a través del desenvolupament de l’Oficina de Simplificació Administrativa (OSSA) i del Pla Agilita, seran fonamentals per a facilitar la tramitació dels fons de recuperació de la UE i d’Espanya.

D’altra banda, cal destacar la proposta de reforçar i modernitzar la justícia al que es contribuirà a través de la millora de les seues infraestructures i la seua digitalització, implantant l’expedient electrònic que suposarà la consecució de l’objectiu de “paper zero”, així com millorar en la *eficiciencia dels seus serveis.

El document també proposa la creació d’un Comité de Projectes Estratègics que constituïrà un instrument d’acció intensiu, àgil i immediat per a promoure la identificació de projectes, alineats amb el Pla d’Acció per a la Transformació del Model Econòmic Valencià i, alhora, potencialment finançables amb fons europeus.

El seu objectiu serà el de preparar i desenvolupar projectes per a captar el major volum de finançament possible, i planificar el seu finançament a curt i mitjà termini, la qual cosa afavorirà la competitivitat i un desenvolupament més sostenible de la Comunitat Valenciana.

El document presentat també posa l’accent principalment en la necessitat de millorar la governança interna, impulsant l’eficiència en la despesa i l’avaluació de polítiques públiques, prioritzant aquelles actuacions que siguen més rellevants a nivell social i econòmic.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia