La Cambra de València ha convocat quatre noves ajudes. Les quatre línies són les següents:

  • Convocatòria Ciberseguretat 2020.

Es tracta d’ajudes econòmiques per al desenvolupament de plans de suport a la implementació de la ciberseguretat en les pimes, cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, com a mesura
per a fer front a l’impacte econòmic de la Covid-19. Els beneficiaris d’aquestes ajudes són les Pimes, micropymes i persones inscrites en el règim especial de treballadors autònoms del sector industrial, de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de València, que es troben donades d’alta en el cens de l’IAE.

El pressupost màxim d’execució del programa «Ciberseguretat 2020» associat a aquesta convocatòria és de 56.772,34 euros. La fase I de diagnòstic serà cofinançat per FEDER i la Cambra de Comerç de València / la Diputació de València, per la qual cosa aquest servei serà gratuït per a les empreses participants.
La fase II d’ajudes tindrà un cost màxim elegible per empresa de 4.000 €, prefinançat íntegrament per l’empresa beneficiària i cofinançat al 50% per FEDER, sent per tant la quantia màxima d’ajuda per empresa de 2.000 €.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza a les 14.00 hores del dia 31 d’octubre de 2020. El termini podrà escurçar-se en cas d’esgotar-se el pressupost. Tots els detalls poden consultar-se completament en el següent enllaç: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/15/pdf/2020_5454.pdf.

  • Convocatòria «Indústria 4.0» 2020.

Es tracta d’ajudes econòmiques per al desenvolupament de plans de suport a la incorporació de TIC en empreses industrials, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, com a mesura per a fer front a l’impacte econòmic de la Covid-19.
Els beneficiaris són Pimes, micropymes i persones inscrites en el règim especial de treballadors autònoms del sector industrial, de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de València, que es troben donades d’alta en el cens de l’IAE.

El pressupost màxim d’execució del programa «Indústria 4.0» associat a aquesta convocatòria és de 216.772,34 euros, que s’emmarquen en el programa operatiu plurirregional d’España FEDER 2014-2020.

La fase I de diagnòstic serà cofinançat per FEDER i la Cambra de Comerç de València / la Diputació de València, per la qual cosa aquest servei serà gratuït per a les empreses participants.

La fase II d’ajudes tindrà un cost màxim elegible per empresa de 20.000 €, prefinançat íntegrament per l’empresa beneficiària i cofinançat al 50% per FEDER, sent per tant la quantia màxima d’ajuda per empresa de 10.000 €.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza a les 14.00 hores del pròxim 31 d’octubre. El termini podrà escurçar-se en cas d’esgotar-se el pressupost. Tots els detalls complets de la convocatòria poden consultar-se en el següent enllaç: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/15/pdf/2020_5455.pdf.

  • Convocatòria «Competitivitat Turística 2020».

Es tracta de ajudes per al desenvolupament de plans de millora de la competitivitat del sector turístic en el marc del Programa de competitivitat turística, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i per Turisme Comunitat Valenciana. Generalitat Valenciana.

Els beneficiaris són Pimes, micropymes i persones inscrites en el règim especial de treballadors autònoms de la demarcació territorial de la Cambra de València que es troben donades d’alta en el cens de l’IAE, en algun dels següents epígrafs:
-Secció primera: epígrafs 67, 68, 72, 73, 755 i 98.
-Secció segona: epígrafs 52, 59, 882 i 883.

El pressupost màxim d’execució del programa en el marc d’aquesta convocatòria és de 284.520 euros, que s’emmarquen en el programa operatiu plurirregional d’España FEDER 2014-2020.

La fase I de diagnòstic serà cofinançat per FEDER i Turisme Comunitat Valenciana, Generalitat Valenciana, per la qual cosa aquest servei serà gratuït per a les empreses participants.

La fase II d’ajudes tindrà un cost màxim elegible per empresa de 7.000 €, prefinançat íntegrament per l’empresa beneficiària i cofinançat al 50% per FEDER, sent per tant la quantia màxima d’ajuda per empresa a atorgar amb càrrec a aquesta convocatòria és de 3.500 €.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza a les 14.00 hores del dia 30 de novembre de 2020. El termini podrà escurçar-se en cas d’esgotar-se el pressupost.

Tots els detalls complets de la convocatòria poden consultar-se en el següent enllaç: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/15/pdf/2020_5538.pdf.

  • Convocatòria «InnoCámaras 2020»

Es tracta d’ajudes per al desenvolupament de plans d’implantació de solucions innovadores en el marc del programa «InnoCámaras», cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. Els beneficiaris són Pimes i autònoms de la demarcació territorial del terme municipal de València, que es troben donats d’alta en el cens de l’IAE.

S’inclouen dues fases seqüencials i progressives: fase d’assessorament – diagnòstic (gratuïta) i fase d’implantació (subvencionada en un 50%).

El pressupost màxim d’execució del programa en el marc d’aquesta convocatòria és de 107.184 €, emmarcat en el programa operatiu plurirregional d’España FEDER 2014-2020. La fase I de diagnòstic serà cofinançat per FEDER i per l’Ajuntament de València, per la qual cosa aquest servei serà gratuït per a les empreses participants. La fase II d’ajudes tindrà un cost màxim elegible per empresa de 7.000 €, prefinançat íntegrament per l’empresa beneficiària i cofinançat al 50% per FEDER, sent per tant la quantia màxima d’ajuda per empresa de 3.500 €.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza a les 14.00 hores del dia 30 de novembre de 2020. El termini podrà escurçar-se en cas d’esgotar-se el pressupost.

Tots els detalls complets de la convocatòria poden consultar-se en el següent enllaç: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/15/pdf/2020_5539.pdf

Imprimir article
Comenta aquesta notícia