El pròxim divendres, 31 de juliol, finalitzarà el termini perquè pimes, empreses i persones treballadores autònomes puguen sol·licitar una moratòria en el pagament dels lloguers de les naus industrials i drets de superfície vigents als parcs empresarials que comercialitza l’Ivace. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, DOGV, va publicar el passat 8 de maig la resolució per la qual s’adopten aquestes mesures (consultar ací).

Així mateix, amb caràcter excepcional poden sol·licitar l’exempció d’aquestes rendes sempre que a conseqüència de la pandèmia COVID-19 haja suposat un cessament total de l’activitat per a la qual el local va ser arrendat o demostren caigudes en la seua facturació, computada mensualment o de manera global, d’un 50 % respecte a la mitjana mensual del semestre anterior.

Aquestes mesures posades en marxa per l’Ivace Parcs Empresarials s’apliquen en el període corresponent a la segona quinzena del mes de març i a les mensualitats d’abril, maig i juny de 2020. Les rendes i cànons seran satisfets de manera prorratejada en els sis mesos següents, des de juliol a desembre de 2020. Es pot accedir a les sol·licituds a través del portal web de l’Ivace (consultar ací).

Amb la moratòria aprovada per l’Ivace es pretén minimitzar la vulnerabilitat econòmica en la qual puguen trobar-se les pimes, persones autònomes i persones arrendatàries de les naus industrials d’Utiel, així com de les parcel·les de sòl industrial dels parcs empresarials que comercialitza l’Ivace i es regeixen per la modalitat de dret de superfície, per a facilitar que en el nou escenari econòmic actual puguen continuar desenvolupant la seua activitat econòmica i contribuir a la recuperació.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia