El Consell ha tret a informació pública el decret de mesures urgents per a l’aplicació de la Llei 1/2020, d’11 de juny, de Regulació del Joc i de Prevenció de la Ludopatia en la Comunitat Valenciana.

L’esborrany de la proposta normativa pot ser consultat en la web de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic en l’apartat ‘Normativa en tramitació’ (consultar ací) y en el Portal de Transparència de la Generalitat (consultar ací).

El termini per a formular al·legacions, suggeriments o observacions és de 7 dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci en el DOGV.

L’objectiu d’aquest decret és establir la normativa per a l’aplicació immediata de la nova Llei de Joc.

Entre altres qüestions, és necessari realitzar canvis en la reglamentació per a atendre aspectes com la suspensió d’autorització d’explotació de màquines B i C.

A més, per tractar-se d’una mesura específica de la nova llei, en els corresponents reglaments tampoc existeix un procediment que contemple l’autorització i renovació de llicències de determinats locals que no complisquen amb el requisit de distància respecte de certs centres educatius.

També convé obrir un marc per a avançar com més prompte millor en la col·laboració amb les entitats locals en matèria d’inspecció i control del joc.

Cal recordar que la nova llei aprovada el mes de maig passat per les Corts té una doble finalitat: d’una banda, la regulació de l’activitat socioeconòmica del joc en les seues diverses modalitats i canals en la Comunitat Valenciana i, d’altra banda, la prevenció de les patologies i addiccions.

Entre les novetats d’aquesta llei destaca la necessitat que existisca una distància mínima de 850 metres entre els salons de joc i locals específics d’apostes respecte a centres educatius que impartisquen educació secundària obligatòria, batxillerat, cicle de formació professional bàsica i ensenyaments artístics professionals.

Així mateix, s’estableix la prohibició als agents que exercisquen l’activitat de joc de concedir crèdits, bonificacions o assistència financera a les persones jugadores; la restricció de la publicitat, promoció, patrocini i informació comercial de les activitats del joc, en l’àmbit de les competències de la Generalitat Valenciana, entre altres.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia