Ivace Energia atorgarà ajudes econòmiques de 5.500 euros per als particulars i entitats que adquirisquen vehicles elèctrics purs i de 2.600 euros per als híbrids endollables.

Ivace Energia gestiona aquestes ajudes, que s’emmarquen en el programa Moves II del Ministeri de Transició Ecològica. L’objectiu d’aquesta iniciativa és incentivar la compra de vehicles que utilitzen energies alternatives a les convencionals, especialment els elèctrics per disminuir les emissions de gasos contaminants i millorar la qualitat de l’aire.

Segons ha explicat la directora general de l’Ivace, Júlia Company, el sector transport “és el de més consum energètic de la Comunitat Valenciana i pràcticament la totalitat d’aquest consum prové del petroli, per la qual cosa és fonamental dur a terme polítiques actives per fomentar un tipus de mobilitat més sostenible”.

Aquestes ajudes compten amb un pressupost per al 2020 de 4,76 milions d’euros, contribuiran a avançar en la diversificació de les fonts energètiques en el transport, amb la consegüent reducció de la dependència dels productes petrolífers.

Ivace Energia subvencionarà l’adquisició directa o per mitjà d’operacions de finançament per lísing financer o arrendament per rènting (també anomenat lísing operatiu) de vehicles nous d’energies alternatives.

Aquestes subvencions, la convocatòria de les quals s’ha publicat aquest dimarts 28 de juliol en el DOGV, poden sol·licitar-se des del pròxim 6 d’agost fins al 31 de desembre a través dels concessionaris adherits al programa.

Per a accedir a elles, aquelles persones, empreses i entitats interessades han de posar-se en contacte amb algun dels concessionaris o punts de venda adherits al programa; aquests seran els qui tramitaran telemàticament les ajudes.

L’adhesió dels concessionaris/punts de venda comença aquest dijous, 30, i finalitzarà un mes abans de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds establit en l’article 9 de la convocatòria de les ajudes.

El llistat de punts de venda adherits es publicarà en la pàgina web informativa del Programa MOVES-Vehicles Comunitat Valenciana.

Poden beneficiar-se de les ajudes tant els particulars, com les entitats i les empreses de la Comunitat i la quantia de l’ajuda varia en funció del tipus de vehicle adquirit, de sol·licitant i de si hi ha desballestament del vehicle antic. Quant a la tipologia de vehicles, són subvencionables els turismes, autobusos, camions, furgonetes, motocicletes i quadricicles.

Així, per als turismes adquirits per particulars, autònoms i entitats les ajudes ascendeixen a 5.500 euros per a vehicles elèctrics purs i 2.600 euros per a híbrids endollables. En el cas de les pimes aquestes ajudes oscil·len entre 2.300 per híbrids endollables i 4.000 euros per als elèctrics purs.

Les ajudes per a l’adquisició de motocicletes elèctriques pures és de 750 euros tant per a pimes, particulars i entitats i de 700 euros per a les grans empreses. Per furgonetes i camions les ajudes van des de 4.000 a 15.000 euros.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia