La Societat Valenciana de Gestió Integral d’Emergències (SGISE) ha convocat una bossa urgent d’ocupació temporal. La finalitat d’aquesta bossa és cobrir les necessitats immediates del Servei de Bombers Forestals de la Generalitat durant la campanya estival i atendre les possibles baixes i vacants que es produïsquen en els pròxims mesos.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) va publicar aquest passat divendres, 31 de juliol, la convocatòria d’aquesta borsa d’ocupació temporal per a la categoria de bombers forestals mitjançant la qual es preveu cobrir de manera immediata més d’una trentena de places.

Les persones aspirants interessades a participar en aquest procés d’ocupació pública disposen de cinc dies naturals a partir de l’endemà de publicar-se en el DOGV per a inscriure’s en la bossa mitjançant el formulari que trobaran en la web (www.bolsaurgentebbff.sgise.es).

Aquesta bossa urgent, que és la primera convocada per la SGISE des que va assumir a l’abril de 2019 el Servei de Bombers Forestals, tindrà una vigència màxima d’un any i servirà per a cobrir de manera provisional els llocs de treball fins que les places puguen cobrir-se a través d’una oferta pública d’ocupació.

La bossa comptarà amb un únic llistat definitiu format per 500 aspirants que prèviament hauran hagut d’acreditar la seua formació i els mèrits avaluables segons els criteris contemplats en les bases de la borsa d’ocupació temporal.

Una comissió de selecció formada per quatre membres, un de la Societat Valenciana de Gestió Integral d’Emergències amb veu però sense vot i tres designats entre el personal de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, o d’altres administracions públiques que ocupen places amb requisits de formació o funcions similars a les places convocades seran els encarregats de realitzar la valoració dels requisits i mèrits d’aquesta convocatòria.

Les persones proposades per a la contractació podran desenvolupar l’exercici de les seues funcions en qualsevol de les bases de bombers forestals de la Comunitat Valenciana.

El Servei de Bombers Forestals compte per a la campanya estival amb 850 professionals distribuïts al llarg de tota la Comunitat Valenciana previnguts per a poder actuar davant qualsevol incendi declarat en terreny forestal. Els Bombers Forestals de la Generalitat s’organitzen en 62 unitats, de les quals 56 són terrestres i 6 helitransportades.

La campanya contra incendis forestals de 2020 s’estendrà enguany fins al 16 de novembre.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia