Fa uns dies ens va arribar el següent manifest de la nova Plataforma Comunitat Valenciana Vuelta Segura.

“Els promotors d’aquesta Plataforma, mares, pares i professors, i els sotasignats, constaten la necessitat de defensar i salvaguardar amb tots els mitjans legals al nostre abast la salut dels nostres fills, i dels nostres alumnes.

L’epidèmia de COVID-19 va ser declarada per l’OMS emergència de salut pública mundial, el 30 de gener de 2020. El Director General de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), va anunciar l’11 de març de 2020 que la nova malaltia pel coronavirus 2019 (COVID-19) es podia qualificar de pandèmia.

La malaltia produïda per COVID-19 ha afectat a tots els sectors de la societat, i els nostres fills i alumnes no són immunes a això. Els efectes devastadors de la pandèmia s’han fet sentir, amb centenars de milers de morts i infectats a tot el món i les seqüeles han sigut terribles. La humanitat no disposa de teràpia segura per a frenar, o atenuar, els efectes de la malaltia, tampoc es disposa d’una vacuna eficaç per a evitar el contagi o la propagació de la malaltia.

El dret a l’educació és un dels principis rectors que recolza l’Agenda Mundial Educació 2030, així com l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4 (ODS 4), adoptat per la comunitat internacional. L’ODS 4 està basat en els drets humans i té el propòsit de garantir el gaudi ple del dret a l’educació com a catalitzador per a aconseguir un desenvolupament sostenible.
considerant el que es disposa en la Convenció sobre els Drets del Xiquet adoptada i oberta a la signatura i ratificació per l’Assemblea General de Nacions Unides en la seua resolució 44/25, de 20 de novembre de 1989.

Considerant el que es disposa en la Declaració Universal dels Drets Humans, proclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides a París, el 10 de desembre de 1948, referent al dret a la vida i a la seguretat de la persona.

Nosaltres, mares, pares i professors, considerant el dret a l’educació dels nostres fills i alumnes fonamental per al seu desenvolupament emocional, entenem que ha de prevaldre per damunt de qualsevol prioritat administrativa el dret a la salut a l’escola.

Nosaltres, mares, pares i professors, tenint en compte que és obligació dels poders públics garantir la salut pública de la població, entenem que en la situació actual de pandèmia cap institució, autoritat pública, privada, civil o sanitària, és capaç d’assegurar-nos que els centres educatius siguen llocs lliures de coronavirus.

Nosaltres, mares, pares i professors, entenent que la nostra Carta Magna obliga els poders públics a garantir el dret de tots a l’educació, mitjançant una programació general de l’ensenyament, tenim la ferma decisió d’exigir a les autoritats educatives que les famílies puguen triar lliurement sobre la modalitat d’ensenyament en línia o presencial per als nostres fills i alumnes, sense renunciar a cap dels drets que com a alumnes els assisteixen en el seu centre de referència. Tot això, mentre no
desaparega la pandèmia per COVID-19, o els seus efectes per teràpia segura o vacuna efectiva.

Per això, els sotasignats, en ús de la nostra capacitat de ser i entendre, vetlant per la salut dels nostres fills i alumnes, signem el present Manifest per a la creació de la Plataforma Comunitat Valenciana Vuelta Segura.

Fem una crida a tota la societat valenciana, i especialment als membres de la Comunitat Educativa, per a l’estudi i suport del present Manifest.

En Valencia a 4 de agosto de 2020.
Imprimir article
Comenta aquesta notícia