El passat dia 25 de Juny  vam presentar  una  sol·licitud dirigida a la Regidora de Medi Ambient en la qual reiteràvem diferents   peticions   que hem realitzat en diverses ocasions. En l’esmentat escrit del qual en data de hui  encara no hem tingut cap resposta per part de la Sra. Regidora, demanàvem la posada en marxa d’un pla que abordara  la neteja de diferents  zones del municipi, i que en el mateix s’abordara la recollida d’estris, bosses de podes, fems, etc.

Transcorregut més d’un mes des de l’última petició, tal  com es pot observar en les fotos que  adjuntem,  fetes ahir dia 6 d’agost en diferents llocs del nostre municipi, justifiquen per si només la URGÈNCIA  de la  posada en marxa  de el  Pla de Xoc que de manera reiterada venim sol·licitant.

Volem continuar recordant a l’equip de govern el que estableix l’Ordenança municipal en el seu  article 3: punt 1 .- L’Ajuntament de Bétera és competent per a la recollida dels residus municipals generals i depositats en el municipi en la forma que s’establisquen en la present Ordenança i en els termes previstos en la legislació estatal i autonòmica i en la legislació de règim local … Així la pròpia Ordenança indica que ” Correspon a l’Ajuntament de *Betera la potestat de vigilància i inspecció i la potestat sancionadora en l’àmbit de les seues competències ”

Igualment, li recordem al govern local format per PP, Cs, Mes Camarena-Torre en *Conill, que tenen l’obligació d’atendre la neteja municipal i la recollida de residus per establir-ho les pròpies Ordenances Municipals. També assenyalem en l’esmentat escrit el dret que tot ciutadà/a té de poder  ” gaudir d’un Medi Ambient adequat per al desenvolupament de les persones”, articule 45 de la Constitució. Així com l’obligació constitucional de ” Els poders públics vetlaren per la utilització racional de tots els recursos naturals, amb la finalitat de protegir i millorar la qualitat de la vida i defensar i restaurar el medi ambient, secundant-se en la indispensable solidaritat col·lectiva”

Finalment,  insistim en la necessitat de  la realització  campanyes informatives, per a aconseguir  conscienciar a la ciutadania de la nostra localitat, de l’obligació d’utilitzar els diferents serveis públics com el  ecoparc, o cridant al servei gratuït de recollida, així, com fer ús de manera correcta dels diferents contenidors.

 

Betera a  7  de Agosto de 2020. Nota de prensa de Esquerra Unida
Imprimir article
Comenta aquesta notícia