La Universitat de València, al costat de la Diputació de València, ha organitzat la primera edició del Programa d’Emprenedoria Rural, Activa i Sostenible (UVemprén RURAL).
Aquesta convocatòria es realitza per a seleccionar les millors iniciatives emprenedores i idees de negoci aplicables a l’àmbit rural i alineades amb els objectius i metes de desenvolupament sostenible (ODS 2030), per a participar en un programa intensiu de formació en emprenedoria rural i realitzar pràctiques en empreses, ajuntaments i mancomunitats de la província de València en municipis en risc de despoblació.
El termini de presentació finalitzarà el pròxim 11 de setembre.
El programa ofereix ajudes de 1.000,00 € al mes per a realitzar una pràctica d’emprenedoria amb una duració mínima d’un mes i màxima de tres. A la quantitat indicada li seran aplicades les corresponents retencions que marca la legislació vigent. A més, també finança un certificat en tècniques d’emprenedoria innovadora en entorns rurals.

 

Els requisits per a poder participar són els següents:

  • Estar matriculat en alguna titulació oficial de grau, màster o doctorat de la Universitat de València i complir amb els requisits específics de la seua titulació per a realitzar pràctiques.
  • No tenir relació contractual laboral o de prestació de serveis amb l’empresa o entitat en la qual es vaja a realitzar la pràctica.
  • No estar empadronades en el municipi on es realitzaran les pràctiques.

Es tracta d’un programa formatiu de caràcter intensiu dissenyat en col·laboració entre la Unitat d’Emprenedoria de la Universitat de València (UVemprén) i altres agents de l’ecosistema innovador valencià que, a través del patrocini de la Diputació de València, posarà a l’abast de l’estudiantat la possibilitat de:

  1. Contribuir a combatre la despoblació fomentant una emprenedoria eco-sostenible, sent catalitzadors i promotors d’idees innovadores, creatives i imaginatives, capaces de generar majors expectatives de futur en els entorns rurals més desfavorits.
  2. Aprendre metodologies innovadores, permetent a l’estudiantat participant obtindre un certificat de tècniques d’emprenedoria innovadora aplicades a entorns rurals en el marc del I Campus d’Emprenedoria Rural de la Universitat de València. Aquesta activitat tindrà una duració aproximada d’una setmana i es realitzarà de manera online al començament del període de pràctiques.
  3. Conéixer l’entorn on aplicar l’aprés i “aprendre fent”. L’estudiantat aplicarà els coneixements rebuts per a desenvolupar la seua idea mitjançant pràctiques d’emprenedoria en un entorn real.
Imprimir article
Comenta aquesta notícia