La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha publicat una nova resolució sobre el pla d’actuació en els centres i recursos dirigits a persones amb diversitat funcional o problemes de salut mental de la Comunitat Valenciana, en el context de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Aquesta resolució, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), s’adaptarà a la nova regulació sanitària.

Aquesta estableix, entre altres qüestions, que els centres hauran de garantir el compliment de les mesures establides per les autoritats sanitàries, inclosa la realització de proves a les persones treballadores que s’incorporen al lloc de treball per primera vegada o el facen després de vacances o permisos.

Els treballadors i treballadores, que també hauran de realitzar-se les PCR amb la periodicitat que establisquen les autoritats competents, seguiran les mesures de seguretat i higiene marcades des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, igual que les persones que residisquen o bé en residències o en habitatges tutelats.

En el cas d’estàs últimes, els nous ingressos o els reingressos hauran d’anar acompanyats per la realització d’una prova PCR durant les 72 hores prèvies, que haurà de ser negativa, i una vegada accedisca al centre haurà de realitzar un aïllament preventiu durant 14 dies. Si es realitza una PCR als 10 dies i aquesta dona negativa de nou es podrà alçar l’aïllament.

Les residències o habitatges lliures de COVID-19 hauran d’elaborar un protocol sobre les eixides, en el qual aquestes es limitaran atenent les circumstàncies personals de cada persona resident i a la situació de la pandèmia.

Les eixides seran sense pernoctació i hauran de realitzar-se per les persones residents amb acompanyament professional o familiar o de la persona tutora i/o pròxima, prèvia autorització del centre atenent criteris que garantisquen la seguretat de la totalitat de les persones residents d’aquest.

Aquestes limitacions no seran aplicables per a les persones que pel seu grau d’autonomia tinguen activitat laboral, formativa o relacions socials autònomes o estiguen en un programa de vida independent. En aquests casos mantindran les seues rutines ordinàries amb les limitacions que s’establisquen per a la població general.

Aquelles persones residents que es vagen de vacances amb els seus familiars només ho podran fer durant un període igual o superior a 7 dies i hauran de sol·licitar-lo amb antelació i signar elles o els seus representants legals, segons el cas, el protocol d’eixides vacacionals de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que a aquest efecte li facilitarà la direcció del centre.

Visites ordinàries

La resolució estableix que es permetran les visites, sempre amb cita prèvia, i d’una duració màxima d’una hora, d’un familiar o persona tutora o pròxima per persona resident. Les visites es faran preferiblement en espais a l’aire lliure, i en tots els casos complint les normes de seguretat i higiene.

Aquestes visites es regularan tenint en compte el número de persona residents en la residència o habitatge, per a evitar aglomeracions, així en els centres residencials amb capacitat fins a 50 places, es permetrà un màxim del 30 per cent de visites en relació amb el nombre de places ocupades del centre residencial.

En els centres amb capacitat entre 50 a 100 places, es permetrà un màxim del 25 per cent, en els centres de més de 100 places, es permetrà un màxim del 20 per cent de visites en relació amb el nombre de places ocupades del centre residencial i en el cas dels habitatges, es permetran un màxim del 30 per cent de visites diàries en relació al nombre de persones convivents.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia