Betera.com ha rebut un nou comunicat de la “Plataforma Libre Elección Educativa de la Comunitat Valenciana“. En ell, es demana que l’assistència al centre educatiu siga opcional amb alternativa a distància:

“Fa poc més d’un mes no existíem. Hui som centenars de famílies que, unides per les xarxes socials, i més enllà d’elles, volem salvaguardar la salut dels nostres fills. La pandèmia per COVID19 ha modificat, en molts aspectes, la nostra percepció del que és i significa un entorn segur. Un virus que ataca, per igual, a tots els segments de la societat.

Decidim crear la Plataforma per a establir vincles entre les famílies, que ens permeteren avançar units davant qualsevol mena de contingència, a aqueixa Plataforma li vam donar el nom de “Libre Elección Educativa Comunidad Valenciana” amb el hashtag #VueltaSegura.

Ens vam donar un Manifest per a aqueix principi de lliure elecció educativa, perquè som mares i pares i per a nosaltres el bé més preuat són els nostres fills.

En aqueix Manifest, afirmem la “ferma decisió d’exigir a les autoritats educatives que les famílies puguen triar lliurement sobre la modalitat d’ensenyament en línia o presencial per als nostres fills”. No renunciem a cap dels drets que com a alumnes als nostres fills els assisteixen en el seu centre de referència, perquè entenem que totes dues modalitats d’ensenyament impliquen una necessària escolarització.

No som famílies insubmises, com des d’alguns mitjans s’ha intentat fer veure. Som famílies preocupades i conscienciades. Pensem que mentre no desaparega la pandèmia per COVID-19, o els seus efectes, per teràpia segura o vacuna efectiva, s’ha de donar l’oportunitat a les famílies de poder triar.

Tot això sembla tan obvi que és de sentit comú dir el contrari. Una situació de greu pandèmia, amb milers de víctimes en tot el país, i les autoritats educatives continuen obstinant-se en la modalitat presencial amb caràcter exclusiu.

En poder triar lliurement la modalitat d’ensenyament, els alumnes que estudiaren en la modalitat en línia farien que baixara les ràtios en classe, i l’entorn per als alumnes les famílies dels quals optaren per la via presencial seria més adequat i saludable. A l’haver menys alumnes a l’aula es mitigaria (en la mesura del possible) la infecció, perquè recordem que les aules NO són un entorn segur, experiències d’altres països el demostren, i en aquests moments la transmissió comunitària del virus és real, amb taxes superiors a 100 casos per cada 100.000 habitants, una autèntica barbaritat. I encara més quan experts internacions diuen que els centres educatius són font de contagi, en existir via de transmissió per aerosols.

Al juliol d’aquest mateix any, un grup de 239 científics de 32 països van enviar una carta a l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per a demanar-li que reconsiderara la possibilitat que el coronavirus es transmeta a través de micropartículas en suspensió o aerosols. Els experts al·legaven, en l’article, publicat en la revista científica Clinical Infectious Diseases, que existeix evidència suficient per a considerar que el SARS-CoV-2 sí que podria propagar-se en espais interiors tancats a distància través de l’aire i, per tant, resultar potencialment infecciós. Per això, demanaven a l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que revisara les seues recomanacions. Les aules a l’ésser un recinte tancat i, en molts casos, amb poca o nul·la ventilació serien un focus important de transmissió entre els alumnes.

Entenem que el Govern Valencià ha demostrat una falta total de sensibilitat cap a les famílies, que estan patint la incertesa de manar o no als seus fills al col·legi, amb el temor a una infecció i amb l’amenaça (com ja s’ha vist en diversos mitjans de comunicació) de sancions o fins i tot de penes de presó per als anomenats “pares insubmisos”; equiparant l’absentisme comú a una greu pandèmia que posa en perill la nostra integritat i la de les nostres famílies.

El Codi Civil parla de la pàtria potestat, com a responsabilitat parental, que s’exercirà sempre en interés dels fills, d’acord amb la seua personalitat, i amb respecte als seus drets, la seua integritat física i mental. I afig que en aqueixa funció es comprén “vetlar per ells, tindre’ls en la seua companyia, alimentar-los, educar-los i procurar-los una formació integral”. Per això, ningú pot acoquinar a les nostres famílies, ja que reivindiquem una mica just, que és la protecció de la salut dels nostres fills.

D’ací la recollida de signatures per via telemàtica i de xarxes socials, de suport als principis rectors del Manifest, i el seu posterior lliurament en la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport a l’atenció del Hble. Sr. Conseller.

El dia 1 de setembre de 2020 és només el principi, hem d’estar units per a aconseguir els nostres objectius. No podem decaure. Ens juguem molt, perquè recordem que ningú pot garantir una aula cent per cent lliure de contagis.

Perquè és el nostre dret.

Perquè són els nostres fills”.

Comunicado Plataforma Libre Elección Educativa de la Comunitat Valenciana.
Imprimir article
Comenta aquesta notícia