El Ple del Consell va celebrar ahir divendres una nova sessió plenària, a través de la qual es van aprovar diferents mesures per continuar fent front a la situació causada per la pandèmia Covid-19.

A continuació, realitzem un balanç d’elles:

Col·laboració en investigació de recursos hídrics relacionats amb la COVID-19 amb diverses universitats públiques de la Comunitat Valenciana

El Ple del Consell ha aprovat la signatura de tres convenis entre la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i la Universitat Miguel Hernández d’Elx, la Universitat Politècnica de València i la Universitat de València per a l’execució de diversos projectes d’investigació aplicada a recursos hídrics en la Comunitat Valenciana, relacionats amb la COVID-19, per un import global de 150.000 euros per a 2020.

L’objectiu del conveni amb la Universitat Miguel Hernández, al qual la conselleria aporta 50.000 euros, consisteix en el desenvolupament de dos projectes d’investigació aplicada: “Qualitat de les aigües de les xarxes de drenatge agrícola del sud de la Comunitat Valenciana” i “Avaluació de la presència de SARS-CoV-2 en aigües residuals, regenerades i drenatges” relacionats amb: la depuració d’aigües, ecosistemes aquàtics i marins; gestió de recursos hídrics; recàrrega d’aqüífers i també eficiència energètica.

En l’acord amb la Universitat de València, la Conselleria aporta 50.000 euros, que serviran per al desenvolupament de dos projectes d’investigació aplicada: Vigilància epidemiològica de la COVID-19 en aigües residuals i Anàlisis de la capacitat de tractament d’aigües residuals a l’àrea metropolitana de València.

La relació que s’estableix mitjançant el conveni amb la Universitat Politècnica de València porta a una col·laboració econòmica per part de la conselleria de 50.000 euros, per al finançament del projecte d’investigació “Estat ecològic de la massa d’aigua costanera C017: Santa Pola-Guardamar del Segura, dinàmica litoral, fonts de contaminació i les seues mesures de gestió”, relacionat amb: la depuració d’aigües; ecosistemes aquàtics i marins; gestió de recursos hídrics; recàrrega d’aqüífers i eficiència energètica.

Ratificació del pla d’actuació en els recursos de diversitat funcional i salut mental per la COVID-19

El Ple del Consell ha ratificat la resolució de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives sobre el pla d’actuació en els centres i recursos dirigits a persones amb diversitat funcional o problemes de salut mental de la Comunitat Valenciana, en el context de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per a adaptar-la a la nova regulació sanitària.

L’actual situació de la pandèmia ha portat a l’elaboració d’aquesta resolució amb la finalitat de previndre el contagi i protegir la salut de les persones amb diversitat funcional o problemes de salut mental, establint un pla d’actuació en l’actual situació de crisi sanitària.

La resolució estableix, entre altres qüestions, que els centres hauran de garantir el compliment de les mesures establides per les autoritats sanitàries, inclosa la realització de proves a les persones treballadores que s’incorporen al lloc de treball per primera vegada o el facen després de vacances o permisos.

Els treballadors i treballadores, que també hauran de realitzar-se les PCR amb la periodicitat que establisquen les autoritats competents, seguiran les mesures de seguretat i higiene marcades des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, igual que les persones que residisquen o bé en residències o en habitatges tutelats.

En el cas d’aquestes últimes, els nous ingressos o els reingressos hauran d’anar acompanyats per la realització d’una prova PCR durant les 72 hores prèvies, que haurà de ser negativa, i una vegada accedisca al centre haurà de realitzar un aïllament preventiu durant 14 dies. Si es realitza una PCR als 10 dies i aquesta dona negativa de nou es podrà alçar l’aïllament.

Les residències o habitatges lliures de COVID-19 hauran d’elaborar un protocol sobre les eixides, en el qual aquestes es limitaran atenent les circumstàncies personals de cada persona resident i a la situació de la pandèmia.

Les eixides seran sense pernoctació i hauran de realitzar-se per les persones residents amb acompanyament professional o familiar o de la persona tutora i/o pròxima, prèvia autorització del centre atenent criteris que garantisquen la seguretat de la totalitat de les persones residents d’aquest.

Aquestes limitacions no seran aplicable per a les persones que pel seu grau d’autonomia tinguen activitat laboral, formativa o relacions socials autònomes o estiguen en un programa de vida independent. En aquests casos mantindran les seues rutines ordinàries amb les limitacions que s’establisquen per a la població general.

Aquelles persones residents que es vagen de vacances amb els seus familiars només ho podran fer durant un període igual o superior a 7 dies i hauran de sol·licitar-lo amb antelació i signar elles o els seus representants legals, segons el cas, el protocol d’eixides vacacionals de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que a aquest efecte li facilitarà la direcció del centre.

La resolució estableix que es permetran les visites, sempre amb cita prèvia, i d’una duració màxima d’una hora, d’un familiar o persona tutora o pròxima per persona resident.

Aquestes visites es regularan tenint en compte el número de persona residents en la residència o habitatge, per a evitar aglomeracions, així en els centres residencials amb capacitat fins a 50 places, es permetrà un màxim del 30 per cent de visites en relació amb el nombre de places ocupades del centre residencial.

En els centres amb capacitat entre 50 a 100 places, es permetrà un màxim del 25 per cent, en els centres de més de 100 places, es permetrà un màxim del 20 per cent de visites en relació amb el nombre de places ocupades del centre residencial i en el cas dels habitatges, es permetran un màxim del 30 per cent de visites diàries en relació al nombre de persones convivents.

Les visites es faran preferiblement en espais a l’aire lliure, i en tots els casos complint les normes de seguretat i higiene.

Ratificació del pla d’actuació en els recursos per a persones majors per la COVID-19

El Consell ha ratificat la resolució de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives sobre el pla d’actuació en les residències de persones majors dependents, els centres de dia, els habitatges tutelats i els CEAM-CIM de la Comunitat Valenciana, en el context de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

L’actual situació de la pandèmia ha portat a l’elaboració d’aquesta resolució amb la finalitat de previndre el contagi i protegir la salut de les persones majors, que són extremadament vulnerables davant la incidència del coronavirus.

La resolució estableix, entre altres qüestions, que les residències o habitatges lliures de COVID hauran d’elaborar un protocol sobre les eixides, en el qual aquestes es limitaran atenent les circumstàncies personals de cada persona resident i a la situació de la pandèmia.

Les eixides, que sempre hauran de comptar amb una autorització per part del centre, seran sense pernoctació i en elles les persones residents hauran d’anar acompanyades o bé d’un professional del centre o familiar o persona reunida, que serà l’encarregada de signar una declaració responsable, comprometent-se a adoptar totes les mesures preventives.

Els períodes de vacances no podran ser superiors als 7 dies, i hauran de sol·licitar-ho amb antelació i signar elles o els seus representants legals, segons el cas, el protocol d’eixides vacacionals de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que a aquest efecte li facilitarà la direcció del centre.

La resolució estableix que es permetran les visites, sempre amb cita prèvia, i d’una duració màxima d’una hora, d’un familiar o persona tutora o pròxima per persona resident.

Aquestes visites es regularan tenint en compte el número de persona residents en la residència o habitatge, per a evitar aglomeracions, així en els centres residencials amb capacitat fins a 50 places, es permetrà un màxim del 25 per cent de visites en relació amb el nombre de places ocupades del centre residencial.

En els centres amb capacitat entre 50 a 100 places, es permetrà un màxim del 20 per cent, en els centres de més de 100 places, es permetrà un màxim del 10 per cent de visites en relació amb el nombre de places ocupades del centre residencial

Les visites es faran, preferiblement, en espais a l’aire lliure i en tots els casos complint les normes de seguretat i higiene.

La resolució garanteix de manera excepcional les visites en cas de força major que estaran justificades a fi de garantir un procés final de la vida digne a les persones majors i contribuir al desenvolupament d’un duel menys traumàtic per al seu entorn. En aquests casos podran accedir familiars o persones reunides limitant-se a una persona per torn.

Aquestes visites en cas de força major també serà aplicable per a alleujar la descompensació neurodegenerativa de la persona resident quan així ho considere l’equip tècnic professional del centre.

Els centres, per part seua, hauran de garantir el compliment de les mesures establides per les autoritats sanitàries, inclosa la realització de proves a les persones treballadores que s’incorporen al lloc de treball per primera vegada o el facen després de vacances o permisos, així com a les persones residents que ingressen per primera vegada o després d’un període de vacances.

En el cas d’aquestes últimes, els nous ingressos o els reingressos hauran d’anar acompanyats per la realització d’una prova PCR durant les 72 hores prèvies, que haurà de ser negativa, i una vegada accedisca al centre haurà de realitzar un aïllament preventiu durant 14 dies. Si es realitza una PCR als 10 dies i aquesta dona negativa de nou es podrà alçar l’aïllament.

Els centres hauran de comptar amb la possibilitat d’aïllar a un 10 per cent de les persones residents en habitacions amb bany propi o en un espai adaptat que tinga annexos banys d’ús exclusiu. Aquest percentatge s’incrementarà fins a un 15 per cent en aquells centres on la incidència del virus siga major.

Ampliació del termini per a sol·licitar les ajudes al sector del llibre valencià com a conseqüència de la COVID-19

El Ple del Consell ha aprovat obrir un nou termini de deu dies naturals, a partir del mateix dia de la publicació d’aquesta modificació en el DOGV, per a fer la presentació de sol·licituds per a la concessió directa de subvencions urgents al sector del llibre valencià com a conseqüència de la COVID-19.

Com que el termini establit inicialment (des del dia 13 d’agost fins al dia 1 de setembre) estava comprés en període vacacional, amb la dificultat consegüent per a obtindre i aportar la documentació necessària per a presentar les sol·licituds, i atesa la repercussió social i econòmica d’aquesta ajuda, es considera que amb una nova obertura dels terminis es facilita la presentació de noves sol·licituds. Així, les noves sol·licituds rebudes durant aquest segon període s’afegiran a les ja presentades i se seguirà l’ordre de presentació.

La situació de crisi derivada de la COVID-19 ha afectat el sector de la cultura i, concretament, el sector del llibre valencià, en què els i les professionals, l’activitat dels quals s’ha considerat no essencial en virtut de l’article 10 del Reial decret 463/2020, s’han vist obligats, per la declaració de l’estat d’alarma, bé a reduir l’activitat, bé a tancar els establiments, per tant, han vist reduïts considerablement els ingressos i també s’ha augmentat la vulnerabilitat del sector.

Per tant, el Decret 110/2020, de 7 d’agost, del Consell, atén la necessitat de donar una solució urgent a la situació excepcional del sector del llibre valencià, i les actuacions que preveu presenten un interés públic i social. Cultura de la Generalitat destina 1 milió d’euros a aquesta mesura, que s’emmarca dins del pla ‘reaCtivem’ mitjançant la Direcció General de Cultura i Patrimoni.

La mesura suposa la reconducció més efectiva marcada en un primer moment dins del paquet de mesures ‘reaCtivem’, pel fet que es dobla el pressupost inicial de reactivació del sector del llibre valencià amb un marc normatiu d’ajudes per mitjà d’un decret.

La modificació del nou termini de deu dies naturals de presentació de sol·licituds tindrà efecte a partir del mateix dia de la publicació en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’.

Contractació de la Creu Roja per a serveis de vigilància i control higienicosanitari en l’Aeroport de Castelló

El Consell ha aprovat la contractació d’emergència, en el marc de lluita contra l’expansió de la COVID-19, dels serveis del personal sanitari de la Creu Roja per a col·laborar en les tasques de vigilància i control de les mesures higienicosanitàries als viatgers de l’Aeroport de Castelló.

El contracte ascendeix a 33.800 euros i l’objectiu és garantir el compliment de les mesures de protecció com a conseqüència de la normativa aplicable derivada de la COVID-19.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia