Hui dilluns, 7 de setembre, Bétera celebrarà el seu ple ordinari del mes. La sessió tindrà lloc de manera telemàtica a la Sala de Juntes de l’Ajuntament del municipi, a les 18.00 hores.

ORDRE DEL DIA

1. RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 5 de 2020, de sessió anterior, celebrada pel Ple de la Corporació.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
3. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia (de la núm. 1085 a la 1305) dictades de l’1 de Juliol al 31 de juliol de 2020.
4. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des del 14 de juliol fins al 18 d’agost de 2020.
5. TRESORERIA.- Dació de compte al Ple d’Informe de la Tresorera Municipal núm.147/2020 del Període Mitjà de pagament a Proveïdors corresponent al segon trimestre de 2020 (Expedient de Tresoreria 52/2020).
6. TRESORERIA.- Dació de Compte d’Informe de la Tresorera Municipal núm.150/2020, en compliment de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, que modifica la Llei 3/2004 de 29 de desembre per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, corresponent al segon trimestre de 2020.(Expedient de Tresoreria 53/2020).
7. HISENDA.- Aprovació del Compte General del pressupost de l’exercici de 2019.
8. MOCIONS presentades per:
8.1.- Moció de Ciutadans: Moció per la qual es reclamen mesures de garantia per a la seguretat i la convivència dels ciutadans enfront de l’ocupació il·legal d’habitatge.
8.2.- Moció del PP: Moció per a instar al Govern d’Espanya a no apropiar-se dels recursos de les Entitats Locals.
8.3.- Moció del PP, Ciutadans, Mas Camarena-Torre en Conill: Moció perquè l’Ajuntament de Bétera demane a la Diputació de València que augmente la dotació pressupostària destinada a erradicar el mosquit tigre i la mosca negra.
9. PRECS I PREGUNTES.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia