El passat dia 3 de setembre vaig presentar una queixa davant el Síndic de Greuges i la mateixa ha sigut admesa a tràmit segons m’han notificat ahir dia 7 de setembre.

L’esmentada queixa ha sigut presentada per la falta de resposta escrita a diversos escrits que com a veí de Bétera he presentat durant aquests últims mesos, dirigits a diferents membres de la corporació i que en data de hui seguisc sense tindre cap resposta escrita.

La falta de resposta escrita vulnera, a la meua entendre, els següents preceptes legals: arts. 9.2, 29,1 i 105 de la C.E., igualment crec que s’incompleix el que s’estableix en la L.O. 4/2001 de 12 de Novembre, sobre dret de petició, així com el que s’estableix en la Llei 57/2003 sobre dret de proposta, i igualment crec que s’incompleix el que s’estableix en l’article 7 de l’Ordenança Municipal Reguladora de Participació Ciutadana .

En l’escrit rebut des de la Sindicatura em comuniquen que em mantindran informat dels avanços en la tramitació de l’expedient de l’esmentada queixa.

Luis Poveda Amores
A Bétera, a 8 de Setembre de 2020
Imprimir article
Comenta aquesta notícia