L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) adverteix que els consumidors poden ajudar a crear un mercat més sostenible a través de les seues decisions de compra. Si molts consumidors comencen a prendre decisions tenint en compte criteris mediambientals i de sostenibilitat, s’aconseguirà que fabricants i proveïdors prioritzen aqueixos mateixos aspectes en els productes i serveis, que posen a la disposició dels consumidors. Mes enllà d’influir en el mercat, també els hàbits dels consumidors (compres, consum d’aigua, d’energia, la mobilitat o les relacions socials) tenen un clar impacte en el món en què vivim.

La compra habitual dels aliments és un dels aspectes que major influència té en la vida quotidiana dels consumidors. El gest de portar un producte o un altre al carro de la compra té un gran impacte ambiental i socioeconòmic, no sols en el nostre entorn més pròxim sinó també a escala global.

Per tot això, i per a aquells consumidors que volen dur a terme una compra més sostenible que reduïsca el seu impacte i contribuïsca a la millora del medi ambient, OCU dona les següents recomanacions:

1.-Comprar a granel sempre que siga possible. D’aquesta manera els consumidors reduiran envasos, podran triar les peces i portar només la quantitat justa que necessiten.  Els productes a granel disminueixen l’impacte de l’envasament, però l’envàs protegeix i allarga la vida útil dels productes, per la qual cosa és especialment important manipular i conservar bé aquests aliments i així evitar un altre problema important, el desaprofitament. A granel les caducitats poden ser més curtes i l’aliment ha de conservar-se després de la compra de manera adequada per a evitar problemes.

2.-Portar bosses pròpiesOCU recomana usar bosses reutilitzables: de tela o bé un carro de la compra. Les xicotetes bosses de roba són útils per a fruites i verdures. Si s’usa una bossa o motxilla, és convenient portar dins una bossa plegada per si es compra alguna cosa.

3. Triar productes amb el menor envàs possible. Si no queda més remei o no existeix el producte a granel, cal triar aquells productes que estiguen envasats en material fàcilment reciclable (cartó, vidre, plàstic compostable) o, almenys, que continga la menor quantitat possible de material. Cal evitar comprar objectes d’un sol ús com a maquinetes d’afaitar, coberts de plàstic o tovalloletes.

4.-Comparar preusOCU ha comprovat que a pesar que en principi estalvia materials i processos, la venda a granel no sempre és l’opció més barata.

5.- Consumir productes locals, de proximitat i de temporada. S’ha de procurar en la mesura que siga possible de consumir productes del nostre entorn, del nostre país o de països pròxims. Això, a més de disminuir l’impacte ambiental, contribueix té beneficis socials i econòmics en la zona de residència.

6.-Apostar pel comerç just. Hi ha productes que no es produeixen en les nostres latituds i és difícil prescindir d’ells (café, te, cacau…). En aquests casos, un consumidor que aposta per productes de comerç just afavoreix la sostenibilitat social i econòmica als països productors.

7.-Reutilitzar envasos. Per a això és recomanable llavar bé els flascons i recipients de plàstic i usar-los a casa per a guardar llegums, espècies, melmelades casolanes o restes. També podem portar-los a la compra per a portar a casa els productes que compre.

8.-Evitar el desaprofitament alimentariOCU adverteix que el menys sostenible és tirar menjar, siga com siga. Independentment de la petjada ambiental d’aqueix aliment, si es tira, s’ha malgastat. Per aquest motiu és convenient comprar sempre només el que es necessita per a consumir, conservar adequadament els aliments i tindre en compte les dates de caducitat i consum preferent.

Aquestes recomanacions s’emmarquen en la campanya #*cambiatealverde que OCU ha posat en marxa la campanya i en la qual pretén animar a participar i fer aqueix primer pas cap a un consum més sostenible i respectuós els consumidors. Amb això convida als consumidors a entrar en la pàgina www.cambiatealverde.org, en la qual podran comprovar la seua petjada ecològica i descobrir les mesures que des d’OCU proposen per a millorar la sostenibilitat.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia