La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha creat un repositori digital col·laboratiu amb recursos per a afavorir l’accessibilitat del nou context COVID-19 a l’alumnat. Aquest, compta amb necessitats educatives específiques (NEE).

El recull de recursos per a l’aula, que es pot consultar en el web d’Inclusió Educativa (consultar ací), està obert que els centres envien els nous recursos que puguen crear.

Aquest nou banc de recursos conté materials de suport creats per professorat valencià i d’altres autonomies amb l’objectiu d’explicar a l’alumnat amb NEE la situació derivada de la COVID-19 i les normes socials i higièniques que cal seguir. L’objectiu del recurs és ajudar a preparar la incorporació d’aquest alumnat a l’inici del curs 2020-2021 després de sis mesos sense classes presencials.

Així mateix, tots els centres que hagen creat algun material que millore l’accessibilitat del nou context a l’alumnat amb NEE i vulguen compartir-lo amb altres centres a través d’aquest repositori col·laboratiu, poden enviar-lo a la Direcció General d’Inclusió Educativa (‘educacioespecial@gva.es’).

Tots aquests recursos els ha dissenyat el professorat amb l’objectiu de preparar el centre educatiu amb la cartelleria i els materials necessaris per a facilitar la comprensió de les normes, la redistribució dels espais i els canvis d’ús, els nous itineraris de desplaçament, les modificacions de les rutines i els hàbits d’higiene.

En aquest sentit, podem trobar els pictogrames que ha elaborat Neus Llàcer del CEIP Bonavista d’Alaquàs per a fer més accessibles les aules, el pati i els passadissos de l’escola o indicar a l’alumnat amb NEE com ha d’usar el lavabo.

Es tracta de cartelleria confeccionada a partir dels pictogrames que ha creat Arasaac, el portal aragonés de la comunicació augmentativa i alternativa (consultar ací), que ofereix recursos gràfics i materials que faciliten la comunicació de les persones amb algun tipus de dificultat en aquesta àrea.

Aquests sistemes s’anomenen augmentatius perquè són una ajuda a l’hora de potenciar el llenguatge oral en l’alumnat amb NEE, i alternatius perquè en el cas que l’escolar no tinga llenguatge oral són una manera alternativa de comunicació.

Hi destaquen els pictogrames: dibuixos lineals, simples i icònics per tal que els xiquets o xiquetes els reconeguen i aprenguen fàcilment. Els pictogrames s’utilitzen molt des de fa anys per a compensar les dificultats en el llenguatge de l’alumnat amb trastorn de l’espectre autista (TEA).

En el banc de recursos també hi ha guies perquè les famílies treballen amb els fills i filles l’anticipació de la incorporació al centre educatiu uns dies abans. En funció de les característiques de l’alumnat i del context escolar, els aspectes que caldria anticipar i sobre els quals cal incidir són: la tornada a classe amb els companys i companyes, les noves normes en el transport escolar i les noves normes socials i higièniques (distanciament social, ús de la mascareta, llavada freqüent de mans, etc.).

Imprimir article
Comenta aquesta notícia