El Govern ha estés la prohibició de corts d’aigua, electricitat i gas en les llars fins al 30 de setembre per la Covid-19.

A través d’un Reial decret llei, i a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, el Consell de Ministres ha prolongat, fins al final del mes de setembre, la prohibició de suspendre el subministrament d’aigua, energia elèctrica i gas en cap domicili que tinga la consideració de primer habitatge.

Aquesta prohibició, habilitada excepcionalment durant l’estat alarma, s’amplia com a part de les mesures d’extensió de l’escut social per a la protecció de la ciutadania enfront dels efectes derivats de la crisi sanitària de la COVID-19.

Per tant, fins al 30 de setembre de 2020, no es podran realitzar corts fins i tot encara que conste aquesta possibilitat en els contractes de subministrament o accés subscrits pels consumidors.

La prohibició de corts d’aigua, electricitat i gas natural, gasos manufacturats i gasos liquats de petroli per canalització està dirigida exclusivament a particulars i per als subministraments adscrits al seu habitatge habitual, qüestió que el consumidor podrà acreditar a través de qualsevol mitjà documental que acredite fefaentment aquesta circumstància.

S’amplia igualment el període de temps pel qual no computarà a l’efecte dels terminis compresos entre el requeriment fefaent de pagament i la suspensió de subministrament per impagament. Per tant, si el primer avís de pagament s’ha produït des de l’inici de l’estat d’alarma fins al 30 de setembre, els terminis que han de transcórrer fins que el subministrador puga tallar el subministrament començaran a comptar des de l’1 d’octubre.

D’altra banda, s’amplia la pròrroga automàtica de la vigència del bo social elèctric, un descompte directe en la factura dirigit als consumidors vulnerables, fins al 30 de setembre.

Una vegada concedit, el bo social té una vigència de dos anys. Així mateix, és necessari tornar a tramitar la prestació que es concedeix sempre que es complisquen els requisits. Amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma, i per a evitar que els beneficiaris que necessitaren renovar-lo deixaren de percebre els descomptes i beneficis previstos, el Reial decret llei 8/2020, va prorrogar de manera automàtica tots els bons que expiren fins al 15 de setembre de 2020. Ara, i amb la finalitat d’homogeneïtzar la duració de les mesures de l’escut social, s’amplia la pròrroga quinze dies més.

S’estima que uns 70.000 usuaris es beneficien, cada mes, d’aquesta pròrroga automàtica.

Tota la informació sobre totes dues mesures està disponible en la web https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/. Així mateix, el MITECO ha habilitat el telèfon 913 146 673, amb horari d’atenció al públic de 9 a 14, de dilluns a divendres. També es respon a les consultes a través del correu ciudadano@idae.es.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia