En la reunió de la Junta Directiva de la A. VV de Camí Paterna que es va tindre aquest diumenge en la Plaça del Pou, mantenint totes les recomanacions de les autoritats sanitàries (màscara i distància), hem acordat dirigir-nos al Consistori que dirigeix Elia Verdevío (PP), per a manifestar-li algunes sol·licituds  i demanar-li que les mateixes les incloguen en el PUAM que ha de desenvolupar el municipi abans de fi de l’any 2021.

Així mateix, volem recordar al govern local de Bétera que el problema de Sanejament i l’Enllumenat Públic estan inclosos en els objectius a desenvolupar dins de la coneguda com a Agenda 2030 de l’ONU i que forma part d’un dels Acords signats pel Govern d’Espanya.

Bétera rep en el Pla bianual de 2020 i 2021 quasi un milió d’euros, en concret 830.434,08 euros, repartits en dues anualitats dels quals la meitat es reben ja (415.217€) i l’altra meitat l’any que ve. Són d’eixes subvencions de les quals sol·licitem que es dediquen parcialment a solucionar la falta d’Enllumenat  Públic i de Sanejament Canalitzat.

Les veïnes i veïns del Camí Paterna (Bétera) emmalaltim d’enllumenat públic no havent aconseguit que siga instal·lat fins al moment. Hem fet propostes al Consistori que incloïen estudis econòmics i que, a més de ser inversió obligatòria era sostenible es basaven en energia solar. Era fàcil i no era costosa la seua instal·lació, però encara no hem aconseguit que el Consistori atenga les nostres necessitats. Així mateix, venim reivindicant des de fa anys que l’Ajuntament aborde la solució a la falta de sanejament públic. En l’època en què Europa està exigint la desaparició de tota mena de pous cecs és impensable, que siga a Bétera on encara existisca una zona tan àmplia com el Camí Paterna, en la qual el sanejament públic siga quasi inexistent. Volem recordar que les nostres parcel·les són considerades com a solars i, per tant, sotmeses a Impost de Béns immobles, com qualsevol altra del municipi. No obstant això manquem del sanejament públic amb el consegüent risc mediambiental i de contaminació d’aqüífers.

D’altra banda, també volem assenyalar al Consistori que els objectius de l’Agenda 2030de l’ONU a la qual el municipi ha d’atendre per formar part d’un dels Acords als quals s’ha sumat l’Estat, obliga  a la desaparició s’aquestes situacions anòmales ja en la resta d’Europa.

Sol·licitem complir amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 6,7 i 13 dels ODS de l’Acord de l’ONU 2030.

De fet, volem assenyalar al Consistori que la necessitat d’escometre un enllumenat públic en la nostra zona es troba avalat per l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 6 del Tractat, així mateix que la desaparició dels pous cecs queda avalat per l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 7 i que tots dos, es troben dins del que estableix l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 13.

D’altra banda, volem recordar que Bétera, com tots els municipis menors de 50.000 habitants, ha de confeccionar un Pla Urbà d’Actuació Municipal.

 

Ho ha de tindre confeccionat abans de fi del 2021 i la Diputació Provincial indica que serà sobre la base dels projectes inclosos en ell pel qual es regiran part de les subvencions importants del bienni 2022-2023. Per aquesta raó des de la A.VV. Camí de Paterna, volem fer-li arribar a l’Ajuntament  la doble obligació que té d’incloure’ls en dita PUAM (Pla Urbà d’Actuació Municipal). Primer perquè és obligació municipal segons la LBR.L. escometre l’enllumenat públic i el sanejament. Segon perquè forma part dels PUAM els Objectius de Desenvolupament Sostenible i dins d’ells l’enllumenat públic de la nostra zona i les canalitzacions del sanejament públic han d’abordar-se com més prompte millor.

Per tot això, des de la  Associació de veïns/as del Camí Paterna, demanarem una reunió amb els responsables de l’Ajuntament de Bétera per a proposar-li aquestes solucions i que siguem inclosos entre els destinataris del quasi milió d’euros que rebrà Bétera des de la Diputació Provincial de  València durant el bienni 2020-2021.

En Bétera a 20 de Setembre de 2020.
Imprimir article
Comenta aquesta notícia