La Generalitat Valenciana ha convocat unes proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’administració general per a formar part de l’escala d’orientadors del servei Labora. La convocatòria està publicada en el DOGV. Aquesta especifica que seran 80 els llocs que es cobriran i que les proves es realitzaran per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

Amb aquestes proves, Labora pretén oferir estabilitat a un servei fonamental per a la ciutadania, com és el d’orientar a les persones per a millorar la seua ocupabilitat i facilitar la seua incorporació al mercat laboral.

Les persones orientadores de Labora ofereixen itineraris personalitzats per a la cerca d’ocupació i tallers grupals en matèries importants a l’hora d’enfrontar-se al mercat laboral:

· Com enfrontar-se a una entrevista de treball.

· Com fer un currículum profesional.

· Cerca d’ocupació a través d’internet.

· Com millorar la formació per a trobar una ocupación.

Per a poder optar a les oposicions és necessari estar en possessió del títol d’enginyeria tècnica, diplomatura universitària, títol d’arquitectura tècnica o equivalent o bé títol universitari d’oficial de grau que, d’acord amb els plans d’estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, o complides les condicions per a obtindre’ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que l’acredite.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir de hui. Les condicions i requisits poden ser consultats ací.

El personal orientador de Labora compleix diverses funcions d’assessorament personalitzat i d’orientació laboral destinades a una ciutadania activa en la seua cerca d’ocupació. Així mateix, també participa en el blog, on aporten continguts desglossats que podran servir d’ajuda a aquelles persones que vulguen aprofundir en el funcionament de la web, en l’elaboració d’un currículum, en l’autoentrevista, l’autoocupació i altres serveis.

D’altra banda, Labora té un canal de YouTube, amb una llista de reproducció amb diversos continguts, destinada a oferir una guia virtual del funcionament del servei d’orientació laboral.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia