Cada 27 de setembre, des de 1980, se celebra el Dia Mundial del Turisme. En aquest sentit, cal indicar que el Consell ha aprovat el decret pel qual es regula la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a Municipis Turístics de la Comunitat Valenciana.

Aquest decret té per objecte compensar la despesa addicional que suporten aquests municipis per la prestació de serveis a població no resident, tant en el cost de la prestació de serveis com per l’impacte de la mateixa en el desenvolupament sostenible del municipi.

Així mateix, la creació d’aquesta línia específica dirigida als Municipis Turístics permetrà implementar les mesures necessàries per a compensar els efectes en la destinació i el seu desenvolupament sostenible.

La consideració de Municipi Turístic atorga el dret d’accedir a vies de finançament específiques per a compensar l’esforç financer, motivat per l’activitat turística, tant en la prestació de serveis com en inversió en infraestructures.

Cal recordar que en desenvolupament de la Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de Turisme, Oci i Hospitalitat de la Comunitat Valenciana, per decret 5/2020, de 10 de gener, del Consell, es va regular l’Estatut del Municipi Turístic de la Comunitat Valenciana amb la finalitat de promoure la qualitat en la prestació dels serveis municipals al conjunt de la població turística, contribuint a un turisme sostenible i inclusiu, amb fonament en el principi d’hospitalitat i en els compromisos que deriven del codi ètic del turisme valencià.

El reconeixement de la condició de Municipi Turístic es basa, d’una banda, en el compliment d’indicadors i criteris com la població turística; el nombre de places d’allotjament turístic i de places de segona residència; l’existència, dins del seu territori, d’algun recurs turístic de primer ordre, o l’acreditació que l’activitat turística representa la base de la seua economia o, com a mínim, una part important d’aquesta.

I, d’altra banda, en el compliment d’una sèrie d’obligacions per al que l’administració autonòmica ha de promoure el marc incentivador que resulte necessari per a fomentar la promoció i el desenvolupament de projectes encaminats al compliment d’aquestes obligacions.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia