(EFE) La Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha denegat la suspensió cautelar de la norma que obliga els xiquets a portar màscares, mesura que havia reclamat el Partit Laócrata.

Segons consta en l’acte facilitat pel TSJCV, els magistrats, sense prejutjar el fons de l’assumpte, admeten que l’ús continuat de la màscara pot tindre “determinats inconvenients” per als xiquets, però consideren també que és una mesura preventiva.

En el “estat actual del coneixement científic”, tant l’ús de la màscara com la distància social, la rentada freqüent de mans i la ventilació de llocs tancats “es presenten com una de les mesures preventives que actualment es coneixen per a reduir el risc de contagi” per aquest virus, exposen en el seu acte.

L’esmentat partit havia presentat una recurs contenciós administratiu contra la resolució del 17 de juliol de 2020 de la Conselleria de Sanitat en la qual s’acordaven mesures de prevenció enfront de la pandèmia que s’havien d’adoptar en els centres docents.

“No hi ha dubte que la pretesa suspensió del paquet de mesures sanitàries resulta susceptible de pertorbar de manera important l’estratègia preventiva que l’autoritat sanitària competent ha dissenyat per a reduir la transmissió”, assenyalen els magistrats.

El TSJCV apunta que el recurrent “sembla desconéixer” que la Conselleria de Sanitat “pot acordar accions preventives generals i adoptar les mesures i limitacions convenients per a controlar malalties transmissibles”, i afig que “la Constitució Espanyola atribueix la competència en matèria sanitària a les Comunitats Autònomes”.

“No menysprearem tals dictàmens -en referència a uns informes aportats pel reclamant i signats per una mèdics especialista en medicina familiar i una psicòloga- ni deixar de reconéixer que l’ús continuat de màscares tinga determinats inconvenients per als xiquets, però tampoc que es presenten com una de les mesures preventives que actualment es coneixen”, afig la Sala.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia