Un equip d’investigació en el qual participen personal de FISABIO, de l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe (IIS La Fe) i del CIBER-BBN, coordinats per la Universitat Politècnica de València (UPV), treballa pràcticament des que va esclatar la pandèmia en una alternativa a les PCR. Fruit d’aquests mesos, han dut a terme ja diferents assajos amb un primer prototip de test.

El projecte, finançat pel Fons Supera Covid-19, consisteix en un test ràpid de tipus Point-of-care (POC) basat en nanosistemes amb portes moleculars, que permetria detectar de manera ràpida -en 30 minuts-, fiable i senzilla si una persona està o ha estat infectada per SARS-CoV-2.

El test ideat i desenvolupat per la UPV, FISABIO, IIS La Fe i CIBER-BBN conté suports porosos funcionalitzats amb molècules que puguen bloquejar les entrades dels porus. Així, en presència d’estímul extern predefinit, la porta es “obri” permetent l’alliberament d’un indicador contingut a l’interior dels porus.

L’equip d’investigació ja ha obtingut resultats preliminars que demostren que és possible emprar seqüències del genoma específiques de SARS-CoV-2 per a activar l’alliberament d’un colorant fluorescent des d’una matriu porosa.

Els sistemes desenvolupats estan sent testats amb mostres clíniques en el laboratori de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, en col·laboració amb el doctor Javier Pemán, responsable de la Unitat de Micología i Parasitologia del Servei de Microbiologia del HUiP La Fe i del Grup d’Investigació en Infecció Greu del IIS La Fe.

“Esperem que aquest sistema es puga emprar tant per a detectar directament el coronavirus com per a detectar seqüències específiques d’RNA que indiquen la infecció per SARS-CoV-2 sense amplificació per PCR. El sistema s’ha assajat amb pacients del HUiP La Fe i amb persones asimptomàtiques i ha demostrat una alta fiabilitat diagnòstica, amb gran sensibilitat i especificitat, amb el que estem molt esperançats que aquest producte arribe al mercat i puga ser utilitzat com més prompte millor per a ajudar a controlar la pandèmia”, destaca el doctor Javier Pemán.

L’equip d’investigadors valencians treballa també en el desenvolupament d’un segon test dirigit a identificar pacients amb alta probabilitat de desenvolupar símptomes aguts (pronòstic greu). Perquè, entre els pacients de COVID-19, existeix un elevat nombre d’individus que desenvolupen símptomes molt lleus o que són fins i tot asimptomàtics. No obstant això, uns altres desenvolupen símptomes molt greus.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia