Com cada divendres, dispús ahir va tindre lloc el Ple del Consell de la Generalitat Valenciana. En aquest sentit, va tornar a aprovar una sèrie de mesures per poder fer front a la situació actual causada per la Covid-19.

Així, el Consell ha aprovat l’avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat per al pròxim exercici 2021. Aquest text recull un ampli ventall de mesures fiscals, socials o d’impuls econòmic que guiaran l’actuació del Consell durant l’any vinent en el qual es prioritzarà la lluita contra la crisi provocada per la pandèmia.
En concret, es preveuen beneficis fiscals per als qui residisquen en municipis en risc de despoblació, per a afectats per *ERTE que han rebut l’ajuda addicional de la Generalitat, per a dones víctimes de violència de gènere, o per als qui realitzen donacions relacionades amb la COVID-19, entre altres.
A més, es recupera l’Institut Valencià d’Estadística (IVE) com a organisme autònom encarregat d’elaborar i gestionar estadístiques amb independència i neutralitat operativa i es modifica la composició del Comité Valencià per als Assumptes Europeus per a donar entrada a professionals independents de reconegut prestigi.
El text, que preveu modificar de manera parcial 39 lleis i un decret llei, contempla la modificació de la composició del Comité Valencià per als Assumptes Europeus, donant entrada a professionals de reconegut prestigi dins de l’àmbit polític, acadèmic, parlamentari, diplomàtic i econòmic que hagen destacat per la seua contribució i activitat relacionada amb la Unió Europea, o per raó del seu càrrec en institucions públiques o organitzacions de la societat civil de la Comunitat Valenciana .

Amb la finalitat d’impulsar el desenvolupament de les zones rurals de la Comunitat Valenciana, així com propiciar la seua sostenibilitat social es contempla la creació d’una deducció autonòmica de 300 euros per als contribuents que durant el període impositiu residisquen en algun municipi en risc de despoblament. Està quantitat es veurà incrementada en altres 120 euros si les famílies tenen un fill, en 180 euros si es tenen dos fills i 240 si es tenen tres, de manera que una família nombrosa podrà beneficiar-se d’una deducció de fins a 540 euros.

Altres mesures aprovades

D’altra banda, el Ple del Consell ha ratificat la declaració d’emergència per a la contractació de determinats serveis que permeten dur a terme una labor de prevenció i d’informació a la població sobre les mesures que han de prendre els ciutadans per a previndre el coronavirus en la Comunitat Valenciana.

La finalitat de contractació d’aquests serveis és dur a terme accions per a mantindre a la població informada sobre quins són les mesures correctes per a evitar el contagi de COVID-19, amb la finalitat de contindre els contagis i poder fer front a la pandèmia.
Per a això, s’ha posat en marxa un telèfon d’informació al ciutadà, perquè dispose d’un canal d’informació en el qual puga realitzar consultes i exposar els possibles dubtes que li puguen sorgir sobre les mesures necessàries que s’han de prendre per a evitar el coronavirus. Aquest servei suposa un cost de 2.684.268 euros amb IVA.

D’altra banda, s’ha contractat un servei d’espais en mitjans de comunicació per a poder dur a terme la difusió de les campanyes informatives, centrades en oferir a la ciutadania els consells i tota la informació necessària sobre com evitar contagis durant la pandèmia, amb un cost de 89.557 euros amb IVA.

Finalment, el Ple del Consell ha aprovat, a proposta de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, un decret pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió directa d’una subvenció a la Institució Firal Alacantina (IFA).

L’objectiu d’aquesta ajuda, que ascendeix a 800.000 euros per a l’exercici 2020, és fer costat al manteniment de l’estructura de personal i despeses de funcionament de la Institució Firal Alacantina com a conseqüència de la COVID-19.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia