Ahir a la vesprada, Bétera va celebrar el Ple Ordinari del mes d’octubre. Per primera vegada, des de l’inici de la pandèmia, tots els regidors que formen part de la corporació municipal es van reunir en el mateix lloc. D’aquesta manera, el Ple fou presencial en el Saló de Plens del Castell però a porta tancada i complint totes les mesures sanitàries establides a causa de la Covid-19. Així, a no ser que s’intervinguera, els regidors portaven la mascareta i estaven separats per una mampara a cada costat.

Seguint l’ordre del dia, es va donar compte de tots els punts contemplats en aquest (accés a l’ordre en aquest enllaç: (clic ací). En aquest sentit, es va fer lectura de cada punt sense cap intervenció i objecció excepte en dos punts.

Punt 5é

En el punt 5é, es va donar compte de l’informe de la Intervenció municipal núm. 261/2020 de data 29 de Juliol, sobre previsió avaluació LOEPSF 2020 a tancament, 2n trimestre 2020 (INT2020062). En aquest punt va intervindre el regidor Manuel Pérez, qui va voler destacar que “d’aquest informe s’ha tret una precisió per part de la tècnica d’intervenció, a través de la qual fa un valor i indica que el pressupost 2020 ha aconseguit complir la Regla de Despesa, cosa que el pressupost de 2019 no va complir-la”. “Esperem tots que el Govern done per bo el Real Decret que ens allibere de la Regla de Despesa, però no tenint-la sabem que la interventora fa una apreciació sobre aquest informe el qual diu que efectivament podem complir la regla de despesa aquest 2020. Seria una bona notícia per al nostre Ajuntament”, va concloure.

Punt 7é

D’altra banda, el punt 7é, tractava sobre la resolució de recursos interposats contra l’acord plenari de data 4 de novembre de 2019 pel qual s’acorda la programació de la Unitat d’Execució de sòl urbà “U.E. VALÈNCIA GOLF” del Pla General De Bétera, presentada per la Mercantil Immobiliària Marín Medina, S. A.

Segons va explicar la regidora d’Urbanisme (Ciutadans Bétera), Eva Martínez Cano, “hi ha un acord d’aprovació, del qual el ple ja era coneixedor i es va adjudicar a l’empresa la condició d’agent urbanitzador i, simplement, es resolen els recursos formulats contra el valor del sòl a través dels serveis tècnics municipals. Uns es van estimar i altres desestimar, acceptant l’import de 30,10 euros el metre quadrat”.

Després d’aquesta intervenció, la portaveu del PSPV-PSOE,  José Ballesteros, va voler intervindre també i centra la seua exposició en el recurs de reposició que interposa la Mercantil Immobiliària Marín Medina, S.A., ja que, segons va declarar els “crida notablement l’atenció, eixa baixada en la valoració del metre quadrat del que és el parc de ‘Los Pinares‘, passant de 68,50 euros el metre quadrat a 30,10 metres quadrats”. “Estem parlant d’una disminució quasi de la meitat, la qual considerem que és important, tenint en compte que aquesta primera valoració de 68,50 euros estava recolzada per informe i tècnic municipal a data del 09 del 09 de 2019. Aquest informe es va adjuntar en el punt de l’ordre del dia del ple de novembre de 2019, el qual es va aprovar per parts d’alguns membres de la corporació i, contra aquesta notificació, es presenten els dos recursos de reposició”, va prosseguir. En aquest sentit, “Volem si ens poden aclarir la justificació de la variació tan important quant al valor del sòl brut del Parc de ‘Los Pinares‘, tenint en compte a més, que l’informe jurídic que consta en el present expedient expressa que el present recurs aboleix de falta d’argumentació jurídica. Per tant, ens agradaria que la responsable de l’àrea ens donara una explicació, si pot ser, d’aquesta modificació del metre quadrat del sòl”, va remarcar.

Seguidament, la regidora Eva Martínez va comentar que “es tracta d’un criteri purament tècnic. Qualsevol dubte respecte a la decisió d’aquests criteris haurien d’haver-se preguntat als tècnics, ja que jo no interferisc per a res en aquestes valoracions”.

Posteriorment, Ballesteros va expressar que, amb els seus màxims respectes, mostrava la seua disconformitat, “perquè el que es va aprovar en novembre fou l’informe del 09 del 09 de 2019, on la tècnica de l’Ajuntament de Bétera donava una valoració de 68,50 euros el metre quadrat. Ve a ple i s’aprova i arran de la presentació del recurs de reposició per part de la immobiliària, tenint en compte que hi ha un informe jurídic que posa de manifest aquesta falta d’argumentació jurídica, l’Ajuntament s’aculla a l’informe de la immobiliària i no al de la tècnica municipal que ja hi havia emés prèviament. Jo entenc que encara que siga un concepte tècnic, com a responsable de l’àrea hauria d’existir una justificació o donar una resposta en aquest ple perquè es tracta d’un canvi substancial en les condicions per metre quadrat”.

La responsable d’Urbanisme va insistir que “l’import l’estima els nostres serveis municipals. Són ells els que estimen eixe valor”.

De nou,  José Ballesteros va tornar a replicar mencionant que ella preguntava per la justificació de la variació del metre quadrat. “Entenc Eva i repetisc i no vull insistir, si no hi ha resposta o no me la vols donar ho entenc, però un tema tan important que ve al ple, almenys les línies generals, al meu entendre es deurien llògicament de saber”, va declarar.

“Jo també insistisc que, si era tan curiós per a tu, podries haver-te passat per urbanisme. Tot el que hi ha de legislatura no t’he vist ni una vegada”, va respondre-li Eva Martínez.

Per a finalitzar aquestes intervencions, la portaveu socialista va explicar que al no tindre una resposta, fonamentada i acreditada el sentit del vot del PSPV-PSOE seria en contra.

Després va arribar el moment de votar per part de tota la corporació. Així, l’equip de govern (PP, Ciutadans i Mas Camarena-Torre en Conill) va votar a favor d’aquest punt. Compromís i Vox van votar l’abstenció i el grup socialista, tal com ja havia anunciat, va votar en contra. D’aquesta manera, el punt va ser aprovat amb 11 vots a favor, 7 abstencions i 3 en contra.

Una vegada finalitzada la part de l’exposició de l’ordre del dia, va arribar el moment del torn de Precs i Preguntes dels regidors i finalment de les ciutadanes i ciutadans. Aquesta segona part l’oferirem al llarg d’aquests dies en altres publicacions.

A continuació, gràcies al fet que el nostre equip va tindre l’opció que un càmera poguera gravar el ple per poder informar-vos (complint també estrictament tot el protocol de prevenció), oferim un vídeo amb les intervencions mencionades anteriorment.

 

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia