Després d’estar parlant al llarg de tota una setmana dels diferents punts tractats al Ple Ordinari d’octubre de Bétera, dels precs i preguntes dels regidors i dels veïns, a continuació oferim un resum de la resta de preguntes que els ciutadans van formular i encara no hi havia tret. Amb elles, finalitzem aquesta bateria de notícies relacionades amb el citat ple. Les diferents preguntes van acompanyades dels fragments de vídeo on es llig cada pregunta i intervé el regidor corresponent a l’àrea per la qual es pregunta.

La primera pregunta la va formular una veïna de la zona resindencial Sant Carlos. Aquesta va demanar que, des de l’Ajuntament, es valorara la “possibilitat de modificar els senyals de tràfic i, com a conseqüència, la direcció de la via corresponent al tram de carretera que discorre des de la intersecció dels carrers Enric Valor i Carola Reig. El motiu d’aquesta proposta és poder fer ús del tram del vial recentment asfaltat i il·luminat que permet unir el carrer Point Sant Martin amb el residencial Sant Carlos davant el descampat del col·legi Camp de Túria, fet que ha beneficiat molt el trànsit de la població”.

La regidora municipal d’Obres Públiques, Gloria Campomanes va indicar que “per a prendre una decisió, en principi hauria d’estar consensuada pels veïns de la zona, entenent que estan tots d’acord. Una vegada estiguen tots d’acord, s’hauria de presentar per registre d’entrada les modificacions que es volen fer perquè la policia informe i diga si realment es pot fer aquesta modificació o no. En principi, jo per la meua banda, si és un benefici per als veïns, no hi ha cap problema sempre que la policia informe a favor”.

Vídeo 1ª pregunta

D’altra banda, una veïna de Mas Camarena va manifestar que des de fa anys els veïns d’aquesta urbanització es queixen de “la manera en què es neteja el llac que hi ha a l’avinguda Juan de la Cierva, en la porta del Club Social. Cada vegada que es neteja el llac, arriba un camió cisterna, posa la mànega i activa la bomba de buidatge, la qual absorbeix tots els animals que hi ha al llac sense mirament. A més a més, deixen als animals que no han sigut massacrats per l’absorció, quatre dies sense i aigua. Els ànecs i les tortugues grans es dediquen a travessar la carretera buscant aigua”. En aquest sentit, la veïna va preguntar de qui era competència la neteja del llac, si de l’Ajuntament o a l’Associació de Mas Camarena.

El regidor de Parcs i Jardins, Carlos Abad va explicar que “el llac és de propietat privada i pertany a l’associació de propietaris de Mas Camarena, no a l’Ajuntament. A banda, el llac es troba ja en el terme municipal de Paterna”.

Un altre veí va exposar que el passat mes de juliol va presentar una llicència d’obres per poder començar unes obres en juliol i construir un habitatge familiar. “Des d’urbanisme se’m va informar que com a mínim tardaria uns sis mesos aquesta llicència, si no hi havia cap problema. Si no, es podria allargar fins a 12 mesos. El passat maig, la Generalitat Valenciana va aprovar la possibilitat de les llicències exprés acurtant els terminis a un màxim de dos mesos. En Urbanisme em van informar que no sabien res d’açò. Admetrà l’Ajuntament la sol·licitud de llicències emeses per l’entitat col·laboradora urbanística de la Generalitat Valenciana d’acord al decret 62/2020 de 15 de maig. Si no la va admetre, té pensat algun pla per a poder rebaixar el termini a dos o tres mesos?”, va preguntar aquest veí.

La regidora municipal d’Urbanisme, Eva Martínez, va manifestar que no sabia qui l’havia informat dels terminis perquè “no se solen donar mai terminis” i això de què no estaven informats també li agradaria que es ficara en contacte amb ella perquè li diguera qui l’havia informat. Quant a la pregunta formulada pel veí, Martínez va declarar que la seua intenció és acurtar el terminis. “Quan vaig arribar a Urbanisme, el termini aproximat era de 12 mesos i ara són d’uns 5 mesos, tenint un arquitecte menys per a informar i augmentant el nombre de sol·licituds”, va explicar.

Una mateixa veïna va formular tres preguntes. La primera d’elles anava referida a l’encreuament de la canyada real amb l’Avinguda Azahar, en la Conarda. Segons la veïna, la distància dels contenidors en aquest punt continua sent d’un metre i “en l’anterior ple la regidora de Medi Ambient va indicar que un termini de 10 dies es traslladarien 7 o 8 metres perquè segons el tècnic era possible i, així solucionar la falta de visibilitat en aquest encreuament”.

La responsable de Medi Ambient, Gloria Campomanes, va demanar disculpes en primer lloc per no haver-los traslladat encara per no haver tingut metres, però que es mouran.

La segona pregunta de la veïna era quan es licitarien les obres per a asfaltar aquesta mateixa avinguda anteriorment citada.

Campomanes va explicar que el 8 d’octubre finalitzava el termini per a presentar les ofertes, i després s’imaginava que tardaria una setmana o dos en realitzar la mesa i, una vegada adjudicada ja es podria començar a treballar en l’asfaltat.

Finalment, la veïna va preguntar per què no se li va preguntar als veïns si volien ajornar l’IBI o l’impost per al tractament de residus.

En aquest sentit, el regidor municipal d’Hisenda va detallar que el pagament voluntari de l’IBI, així com la taxa de residus que no té res a veure amb l’Ajuntament, sinó amb el Consorci València Interior, el que fa l’Ajuntament és cobrar aquests impostos a través de la Diputació de València. En aquest cas, Diputació no va aplicar el pagament voluntari en etapa de pandèmia en ple confinament i, el que feu fou retardar-ho a octubre.

Una altra veïna va fer un prec perquè Bétera siga més accessible per a les persones amb alguns problemes de salut o discapacitat. Aquesta veïna va enumerar un bon nombre de barreres arquitectòniques i va mostrar la seua disponibilitat per a poder ajudar a detectar aquestes barreres arquitectòniques.

La regidora municipal d’Obres Públiques va mostrar-se predisposada a fer possible aquest prec.

Finalment, una veïna de l’entrada Bayarri de Bétera va voler manifestar per escrit el mal estat en el qual es troba aquest carrer.

En aquest sentit, la regidora de Medi Ambient, Gloria Campomanes va explicar que està pendent de realitzar un projecte d’asfaltat d’ací a finals d’any per poder asfaltar el més urgent.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia