El pròxim 30 de novembre els alumnes i alumnes de l’Escola d’Ocupació ET FORMEM Bétera III finalitzaran el seu procés formatiu que es desenvolupa en dues etapes.  La primera etapa ha tingut una duració de sis mesos i la segona d’un any de duració que està a punt de finalitzar.

10 alumnes de l’especialitat de Jardineria  ja han superat els certificats de professionalitat de nivell 1 i 2, AGAO0108 Activitats Auxiliars en Vivers, Jardins i Centres de Jardineria, i AGAO0208 Instal·lació i Manteniment de Jardins i Zones Verdes, ja cursats. En l’actualitat estan finalitzant l’itinerari formatiu del certificat de professionalitat de nivell 3 AGAO0308 Jardineria i Restauració de Paisatge.

Aquests alumnes a més de la formació teoricopràctica que reben fan un treball efectiu per a l’Ajuntament, que consisteix en l’execució de treballs de manteniment de jardineria que es desenvolupa en diferents zones verdes del municipi com ara horts urbans, Poliesportiu Municipal, Viver Municipal, entre altres. Així mateix, els alumnes de la família agrària han obtingut els carnets d’usuari professional de productes fitosanitaris nivell bàsic i qualificat.

D’altra banda, 10 alumnes de l’especialitat d’Administració també han superat el certificat de professionalitat de nivell 1 ADGG0408 Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals, i en aquests moments estan finalitzant el CP de nivell 2 ADGG0208 Activitats Administratives en la Relació amb el Client. Els alumnes-treballadors complementen la seua formació teoricopràctica amb la realització d’un treball efectiu que desenvolupen en els diferents edificis municipals.

Al seu torn, aquestos 20 alumnes de l`Escola d`Ocupació han rebut formació en prevenció de riscos laborals, alfabetització informàtica, inserció laboral, sensibilització mediambiental, i igualtat de gènere i formació complementària destinada a l’obtenció del graduat en ESO, havent superat diverses matèries en les proves lliures que organitza la Generalitat Valenciana. D’altra banda, l’alumnat ha obtingut la certificació de Competències Clau en diferents àrees de coneixement.

Per a desenvolupar aquest projecte de formació i ocupació l’Ajuntament de Bétera ha percebut, entre les dues etapes, una subvenció de 696.164,40 €, a través de Labora Conselleria d’Ocupació, i cofinançat pel Fons Social Europeu, per a sufragar les despeses de formació i funcionament, així com els salaris dels participants.

L’Ajuntament ja ha rebut la resolució concessionària per a la realització del projecte ET FORMEM Bétera IV per un total 240,206,40€, per a 20 nous alumnes.

D’altra banda, cal mencionar que els 30 alumnes del Taller d’Ocupació Bétera II que han cursat certificats de professionalitat de la de la modalitat Agrària, Administració i Gestió i Disseny de Productes Gràfics afronten també l’última etapa de formació i treball a l’Ajuntament de Bétera. En l’actualitat els alumnes participants, que van començar aquest projecte el 30 de desembre de 2019 compaginen formació en alternança amb treball efectiu relacionat amb els certificats de professionalitat que estan cursant.

Fins a desembre els alumnes posen en pràctica l’aprés desenvolupant el seu treball en diferents àrees municipals.

D’una banda,  està l’alumnat del certificat de professionalitat d’Administració i Gestió que desenvolupen la seua part de treball efectiu en diferents departaments municipals desenvolupant aquelles labors administratives que els són encomanades.

D’altra banda, estan  els alumnes de la família professional Agrària els qui estan exercint les seues funcions en diverses zones verdes de Bétera.

Finalment, l’alumnat de certificat de Disseny de Productes Gràfics realitza des del principi del projecte, en col·laboració amb les àrees municipals, multitud de cartelleria per a visibilitzar les diverses activitats que es duen a terme en els departaments.

Aquest projecte ha comptat per al seu desenvolupament amb una subvenció del Labora, Servei Valencià d’Ocupació i Formació per un import de 696.164,40€.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia