Una vegada més, el divendres passat es van aprovar en el Ple del Consell diferents mesures per a fer front a la crisi sanitària causada per la COVID-19.

D’aquesta manera, el Ple del Consell ha ratificat la declaració d’emergència de la contractació del servei consistent en la recollida de mostres per a les proves diagnòstiques de COVID-19 a través de PCR als hospitals públics de la Comunitat Valenciana, l’estudi en els laboratoris acreditats per a realitzar proves i la comunicació de resultats en un termini de 24 hores.

La finalitat d’aquesta contractació és evitar que la capacitat dels laboratoris dels hospitals públics de la Comunitat Valenciana en els quals s’efectuen les proves PCR siga insuficient, davant un factible augment de la demanda diagnòstica, unit a la possible coexistència del virus de la grip i del SARS-CoV-2.

Això fa necessari contractar a laboratoris acreditats per a la realització de proves COVID-19, el servei consistent en la recollida de mostres PCR en els laboratoris dels hospitals públics de la Comunitat Valenciana, estudi de les mostres i la comunicació de resultats en un termini de 24 hores.

Atés que l’import del servei per prova és de 48,40 euros (IVA inclòs) i estimant en 100.000 el nombre de proves PCR a realitzar, la despesa ascendeix a 4.840.000 euros.

El Consell també ha ratificat la declaració d’emergència per a la contractació del subministrament de 500.000 test d’antígens.

El diagnòstic en les persones amb símptomes respiratoris és clau per a identificar els casos de COVID-19 i prendre les mesures

pertinents. A causa de l’increment habitual de les infeccions respiratòries en els mesos de tardor i hivern, és previsible un augment de la necessitat de proves diagnòstiques.

Recentment han aparegut noves proves diagnòstiques que poden ajudar a la detecció de casos, com el test d’antígens per a SARS-CoV-2, els resultats dels quals s’obtindrien en uns 15 minuts, evitant-se el trasllat de les mostres als laboratoris de microbiologia.

Per això, i a fi de garantir la disposició d’aquests dispositius amb caràcter urgent, es fa necessari l’adquisició de 500.000 test d’antígens per un import de 2.250.000 euros.

Programa especial de productivitat per a contindre la càrrega assistencial per la COVID-19 en Atenció Primària

D’altra banda, el Ple del Consell també ha aprovat el programa especial de productivitat per a contindre la càrrega assistencial en l’àmbit de l’Atenció Primària. L’objectiu últim és garantir una atenció adequada i de qualitat als pacients.

En virtut d’aquesta actuació que es realitza en el context de la situació excepcional ocasionada per la pandèmia, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública abonarà les jornades extraordinàries dels professionals que cobrisquen absències davant la falta de candidats en les borses d’ocupació temporal.

També es contemplen com a jornada extraordinària els reforços per a atendre demores acumulades o programes específics (especialment tasques de seguiment i control de la COVID-19).

L’autorització de la realització d’aquests mòduls serà realitzada per la Direcció General d’Assistència Sanitària fins a completar un pressupost màxim de 4.000.000 d’euros per a l’exercici del 2020.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia