DISMINUEIXEN LES PROVES DIAGNÒSTIQUES, PERÒ CREIXEN ELS CONTAGIS.

Des de la Plataforma Lliure Elecció Educativa Comunitat Valenciana davant el creixement incontrolat de contagis per coronavirus, no entenem que hi haja una disminució de proves diagnòstiques de detecció del virus i existisca un augment de casos (vint punts percentuals).

Creiem que el nombre de proves diagnòstiques totals realitzades hauria de dependre directament de la situació epidemiològica; és a dir, a major sospita clínica d’infecció, major ús de proves diagnòstiques. Tot el contrari de la realitat.

Demanem al Govern Valencià que es modifiquen els protocols de detecció i es realitzen proves PCR a tots els contactes a l’aula, tant alumnes com professors, per a evitar que la infecció per coronavirus continue disseminant-se pels nostres centres educatius.

Ello nos lleva a preguntar nuevamente el motivo por el que la administración educativa no ofrece enseñanza on line o a distancia a las familias que, en ejercicio de su patria potestad y para preservar la salud de sus hijos, lo soliciten. Las aulas no son un lugar seguro. Aún estamos a tiempo de corregir los errores y de modificar los planes preventivos de actuación.

Sanitarios-PLATAFORMA LIBRE ELECCIÓN EDUCATIVA-DERPA. (Nota escrita el miércoles  21 de octubre y enviada a Betera.com  las 00.01 del jueves 22 de octubre).
Imprimir article
Comenta aquesta notícia