(EFE) La Conselleria de Sanitat i Advocacia de la Generalitat Valenciana estudien ja una resolució que permeta restringir la mobilitat nocturna en tota la Comunitat Valenciana des de la mitjanit a les sis del matí fins al pròxim 9 de desembre. Així ho va anunciar ahir dijous a la vesprada-nit el president de la Generalitat, Ximo Puig.

En una compareixença al costat de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, Puig va avançar que el Govern valencià remetrà aqueixa resolució al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat perquè la valide abans de posar-la en marxa, alguna cosa que pretenen que siga “com més prompte millor”, entre aquest divendres i el dissabte, davant l’avanç de la pandèmia de coronavirus.

Puig ha assegurat que no s’ha plantejat el tancament de l’hostaleria ni altres mesures que puguen perjudicar el teixit econòmic de la Comunitat Valenciana, encara que ha admés que les xifres de les últimes setmanes han empitjorat i que és “urgent” prendre mesures per a “atenuar” la corba de contagis i ingressos hospitalaris. Així mateix, ha lamentat que del Consell Interterritorial de Salut d’ahir tard no isquera una postura unitària sobre la figura del toc de queda.

Acords entre el Ministeri de Sanitat i les Comunitats Autònomes

Per part seua, el Ministeri de Sanitat i les comunitats van acordar, també ahir a la vesprada, que en les zones de més incidència de casos de coronavirus es limite fins a les 23.00 hores l’obertura de tots els establiments no essencials, com a bars i botigues, i que recomanen als seus habitants eixir de casa “sol el necessari”.

Així ho van plasmar en el document “Actuacions de resposta coordinada per al control de la transmissió de COVID-19“, aprovat en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (SNS), presidit pels ministres de Sanitat, Salvador Illa, i de Política Territorial, Carolina Darias.

El document assenyala que els principals àmbits de transmissió dels casos es produeix la majoria en reunions de familiars i amics, amb el que “es consideren eficaces” mesures com la limitació del nombre de persones en les reunions, sobretot en interiors.

També són eficaços relacionar-se “en bambolles socials estructurades en grups de convivència estable” o romandre en el domicili excepte l’estrictament necessari.

Aconsella, a més, promoure totes aquelles activitats que es puguen realitzar a l’aire lliure i promoure el tancament o la reducció d’aforaments dels establiments en els quals no es puga garantir una adequada ventilació i un compliment de les mesures de prevenció i higiene.

En qualsevol cas, la decisió sobre quines mesures i quan aplicar-les serà de les comunitats, encara que han d’informar abans de la seua implantació al Ministeri.

Indicadors per a calcular el risc

La proposta de Sanitat estableix dos blocs amb huit indicadors de valoració del risc, amb fins a cinc nivells: nova normalitat, baix, mitjà, alt i extrem.

El primer bloc avalua el nivell de transmissió, que es calcularà en funció de sis dels indicadors: la incidència acumulada per 100.000 habitants en 14 i en i dies; la mateixa incidència però referida a la població major de 65 anys; el percentatge de positivitat de les proves diagnòstiques i el de casos amb traçabilitat.

Mentrestant, el segon mesura la capacitat assistencial amb els altres dos marcadors, l’ocupació de llits covid i de les UCI.

A cadascun d’aquests escenaris se’ls assigna un dels cinc nivells de risc, sent el més sota el de la nova normalitat, amb incidències acumulades inferiors a 25 en 14 dies, i el més alt el risc extrem, en el qual se superen els 250 casos per cada 100.000 habitants, una xifra que es redueix a 125 en els majors de 65 anys.

Però a més, en aquest nivell extrem s’hauria de donar una positivitat del 15 per cent i una traçabilitat del 30%, juntament amb un nivell d’ocupació hospitalària per coronavirus de 15 per cent dels llits i les ucis al 25%.

Totes aquestes xifres es van reduint progressivament a mesura que la valoració del risc és menor, de manera que quan és alta, la incidència a 14 dies passa a ser d’entre 125 i 250; la positivitat d’entre el 10% i el 15%, la traçabilitat d’entre el 30% i el 50%, la pressió hospitalària d’entre 10% i 15% i la de les ucis d’entre el 15% i el 25%.

En aquelles situacions en les quals s’hagen de valorar unitats territorials de menys de 10.000 habitants, es podran realitzar agrupacions en territoris com poden àrees de salut, gerències d’atenció integrada, comarques, etc., per a l’avaluació i presa de mesures conjuntes.

Per als territoris xicotets, especialment de menys de 5.000 habitants, a més d’aquests indicadors generals es tindran en compte altres criteris com el número, la tendència i la velocitat de canvi dels casos diagnosticats en els últims 7 i 14 dies o la proporció de casos nous associats a brots.

Nivells d’alerta

El resultat dels indicadors col·locarà al territori en un nivell de risc que es correspon amb quatre nivells d’alerta, cadascun dels quals té associat una sèrie de mesures.

Si un territori és declarat en el nivell 4, a més de les restriccions del nivell 3, s’adoptaran “mesures excepcionals, després d’una avaluació específica de la situació, que podran incloure la limitació de la mobilitat de les persones, tancaments perimetrals o altres restriccions del moviment”.

Nivell 1: almenys dos indicadors del bloc I i un del bloc II estan en nivell baix i la resta d’indicadors en nova normalitat.

Nivell 2: almenys dos indicadors del bloc I i un del bloc II estan en nivell mitjà i la resta d’indicadors en un nivell inferior.

Nivell 3: almenys dos indicadors del bloc I i un del bloc II estan en nivell alt i el de la resta d’indicadors en un nivell inferior.

Nivell 4: almenys dos indicadors del bloc I i un del bloc II estan en nivell molt alt i la resta d’indicadors en un nivell inferior.

Mesures

NIVELL 1

– Relacionar-se en bambolles socials estructurades en grups de convivència estable i no fer reunions de més de 15 persones, així com restringir els viatges no essencials anara de la unitat territorial avaluada.

– Els aforaments no haurien de superar el 75% (fins a un màxim de 50 persones) en espais tancats per a vetles, enterraments i cerimònies fúnebres i d’un altre tipus com a noces i batejos, sense limitacions a l’aire lliure. La mateixa capacitat reserva, amb un màxim de fins a 10 persones per taula -15 si és en exteriors-, per als interiors d’establiments de restauració i hostaleria, sales de bingo, casinos, salons recreatius i de jocs i locals específics d’apostes. Manté el tancament de les discoteques.

NIVELL 2
– Restringir els viatges no essencials anara de la unitat territorial avaluada.

– Prohibició del consum en barra i la reducció del 50% de l’aforament en interiors de locals de restauració i hostaleria, el mateix que per a les zones interiors d’instal·lacions i centres esportius, encara que en aquests dos últims casos preveu el seu tancament si no es pot garantir la seguretat i ventilació.

– Reunions d’un màxim de deu persones i fomentar el teletreball són unes altres de les mesures incloses, així com la recomanació de romandre en el domicili.

– Restriccions del 50% de l’aforament en enterraments i vetles en espais tancats (màxim 30 persones) i no hi ha limitacions en espais oberts sempre que es puga garantir la distància, les mateixes recomanacions que per a altres cerimònies com a noces i batejos.

Per als llocs de culte, es redueix a la meitat l’aforament màxim i en espais tancats. “Oferir serveis telemàtics o per televisió”, s’acorda.

NIVELL 3
– Limitar a un màxim de sis les congregacions de persones i la “valoració” de limitació d’horaris d’obertura al públic de fins a les 23 hores en els establiments en servei no essencial.

– Respecte a l’interior de locals de restauració i hostaleria, l’autoritat sanitària valorarà el tancament, i en defecte d’això reduirà l’aforament al màxim possible; el mateix que indica per a establiments com a sales de bingo, casinos o locals d’apostes.

– Però també recomana eixir del domicili “sol el necessari”, valorar la limitació d’entrades i eixides de l’àrea territorial excepte activitats essencials i acudir al treball de manera “excepcional” per a activitats o reunions precises.

– Quant a les vetles i enterraments limitar l’aforament a un terç en llocs tancats (màxim deu persones) i 20 assistents màxim en espais oberts. Sobre altres cerimònies com a batejos o noces, aposta per ajornar-los si és possible, no obstant això, estableix limitacions d’assistència.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia