El Ple del Consell de la Generalitat Valenciana va aprovar aquest divendres el decret pel qual es regulen les condicions i el procediment per a determinar la representativitat de les associacions professionals de les persones treballadores autònomes.

El mateix acord estableix la composició, el règim de funcionament i l’organització del Consell Valencià del Treball Autònom.

Aquesta norma deroga l’anterior Decret 191/2011, de 9 de desembre, per a actualitzar la regulació de les condicions i el procediment de determinació de la representativitat de les associacions professionals del treball autònom en la Comunitat Valenciana, així com formular un nou Consell Valencià del Treball Autònom.

El Consell Valencià del Treball Autònom, com a òrgan de nova creació, té com a fi canalitzar el dret de participació institucional del conjunt de les organitzacions i associacions representatives dels treballadors o treballadores autònoms de la Comunitat Valenciana.

Entre les seues funcions està la d’emetre el seu parer amb caràcter facultatiu sobre els avantprojectes de lleis o projectes de decrets que incidisquen sobre el treball autònom i elaborar propostes o informes en relació amb les línies d’actuació en aquest àmbit.

Entre els reptes d’aquest nou consell figuren els de donar veu en els espais institucionals a les persones que treballen per compte propi en la Comunitat Valenciana i fixar una postura comuna sobre el futur del treball que incloga al treball autònom.

Les associacions professionals representatives del Treball Autònom en la Comunitat Valenciana gaudiran d’una posició singular que els atorga capacitat jurídica per a actuar en representació de les persones treballadores autònomes en tots els àmbits que els corresponguen.

Aquesta disposició no està inclosa en el Pla Normatiu de l’Administració de la Generalitat per a 2020. No obstant això, la seua necessària aprovació és deguda a l’impuls normatiu que obliga a aclarir objecte i funcions.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia