Bétera celebrarà aquest dilluns, 26 d’octubre, un Ple Extraordinari. Aquest tindrà lloc a les 19.00 hores, en el Saló de Plens del Castell de Bétera.

ORDRE DEL DIA
1. RÈGIM JURÍDIC.- Ratificació pel Ple de la Corporació de la urgència de la convocatòria.
2. HISENDA.- Alteració límit previst en l’art. 174.3 del TRLRHL, com a conseqüència de la modificació de contracte d’obra denominat “projecte execució d’obra de restauració del Castell de Bétera per a habilitació com a Museu”.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia