Aquest dilluns va tindre lloc un Ple extraordinari per l’alteració límit prevista en l’article 174.3 del TRLRHL, com a conseqüència de la modificació de contracte d’obra denominat “projecte execució d’obra de restauració del Castell de Bétera per a habilitació com a Museu”. En un primer moment es va votar i aprovar per unanimitat la urgència de la convocatòria extraordinària.

En la legislatura anterior es va licitar l’obra de la restauració del Castell i durant el primer projecte de l’obra es van trobar restes arqueològiques. Aquestes va ser motiu per a modificar el projecte inicial. “Hi ha hagut un modificat i aquest modificat suposa que les obres es perllonguen més d’un any”, va explicar el regidor d’Hisenda Manuel Pérez. “Cal fer diverses certificacions en el pagament d’aquest modificat i el que hui duguem hui a ple és elevar el límit del 70% en el pagament de la segona anualitat de la totalitat que es deu de les certificacions de l’obra”, va especificar.

Segons el regidor, el total que es deu pagar supera el citat 70% en un 1,25 %. “El que votem hui és permetre el pagament d’aquesta quantitat, que faria el total del 71,25%, i per fi poder donar per finalitzar la primera fase d’aquestes obres i, sobretot, impedir que es perda la subvenció que ve aparellada a l’obra del Castell”, va prosseguir.

“La celeritat d’aquesta aprovació es deu al fet que la subvenció té un termini”, va declarar.

Després de les diferents intervencions, aquest punt es va aprovar per unanimitat de totes les forces polítiques.

A continuació, adjuntem el vídeo amb aquest punt al complet.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia