La Conselleria d’Economia, Sectors Productius, Comerç i Treball ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), les bases reguladores de concessió directa d’ajudes urgents a les administracions locals valencianes en matèria de comerç i artesania a causa de la COVID-19. Més informació en el DOGV: consultar ací

La dotació d’aquestes ajudes ascendeix a un import global màxim estimat de 5.916.480 i podran ser beneficiàries les següents entitats locals valencianes: ajuntaments, mancomunitats i entitats locals menors.

Se subvencionaran, amb el límit de 300.000 euros, el 90% de les despeses realitzades per les entitats locals amb més de 20.000 habitants, així com el 100% de les despeses realitzades per les entitats locals fins a 20.000 habitants.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza a les 23.59 hores del 6 de novembre de 2020.

Es consideraran susceptibles de suport les actuacions realitzades des de l’1 de gener de 2020 per a les despeses no relacionades amb la COVID-19 i, des de l’1 de març, les despeses corrents relacionades amb la COVID-19, fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

L’objecte d’aquest decret és aprovar les bases que regulen la concessió directa d’ajudes a les entitats locals valencianes per les despeses corrents ocasionades en els àmbits relacionats amb l’activitat comercial i artesana per la crisi de la COVID-19, les ajudes a establiments comercials, les ajudes al consum en el comerç local, així com les despeses corrents relacionades amb l’activitat de mercats municipals, mercats de venda no sedentària o fires comercials.

Es consideraran subvencionables les següents despeses:

a) Despeses en productes i serveis de mesures de protecció, prevenció i higiene necessaris per a garantir la seguretat del personal propi, de les persones comerciants i empleades, i del públic en general, en mercats municipals, mercats de venda no sedentària i altres espais en què es desenvolupa activitat comercial.
b) Despeses per a la posada en marxa de serveis logístics de proximitat com és el repartiment a domicili, tant en material i programari informàtic, com en lloguer de vehicles, contractació de personal o contractació d’empreses de distribució.
c) Despeses destinades a l’impuls de la digitalització del comerç i la implantació i accés a plataformes de venda en línia dels comerços i empreses artesanes del municipi.
d) Despeses destinades a l’organització i realització de certàmens firals per a promocionar el comerç de proximitat i l’artesania.
e) Despeses destinades a permetre l’obertura al públic dels mercats municipals o dels mercats de venda no sedentària.
f) El suport realitzat per les entitats locals mitjançant subvencions a les empreses comercials i artesanes, així com a associacions empresarials o artesanes de la localitat o àmbit territorial per a cobrir les despeses d’accions com les anteriorment citades i per al foment del consum en el comerç local.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia