El passat dia 7 d’octubre vaig presentar una nova queixa davant el Sindic de Greuges i la mateixa ha sigut admesa a tràmit, segons m’han notificat hui dia 28 d’octubre.

L’esmentada queixa ha sigut presentada per la falta de solucions a l’estat d’abandó en què es troben diferents llocs de la urbanització Camí Paterna, així com moltes altres zones de la nostra localitat, situació que hem vingut denunciant de manera reiterada de manera pública, així com per mitjà de diversos escrits presentats en el registre de l’Ajuntament.

A pesar que l’Ajuntament té en teoria, establit els dilluns per a recollir la poda en la nostra zona, són molts els dilluns que les bosses de poda, mobles vells, desbordes i altres estris no són recollides, provocant d’aquesta manera que es vagen acumulant, tal com de manera reiterada hem vingut denunciant.

Aquesta situació, a la meua entendre incompleix determinats preceptes legals, en concret l’Art. 45 de la Constitució Espanyola, que estableix com a principi rector de la política social i econòmica, el dret de tots a gaudir d’un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona, així com el deure dels poders públics, entre ells el municipi, de conservar-lo.

Igualment la situació denunciada incompleix, al meu entendre, algunes qüestions establides en la Llei 10/2000, de 12 de desembre de residus de la Comunitat Valenciana.

Igualment, entenc que s’incompleix el que s’estableix en l’Art. 3 de l’Ordenança Municipal Reguladora de Recollida de Residus, que estableix:

Art. 3 Competències Locals

Punt1.- L’Ajuntament de Bétera és competent per a la recollida dels residus municipals generats i depositats en el municipi en la forma que s’establisquen en la present Ordenança i en els termes previstos en la legislació de residus estatal i autonòmica i en la legislació local.

Punt.- 2 Correspon a l’Ajuntament de Bétera la potestat de vigilància i inspecció i la potestat sancionadora en el  àmbit de les seues competències.

Després de dirigir-me de manera reiterada a l’equip de govern de manera pública i per mitjà de diversos escrits, perquè  donen solució a les situacions descrites i davant l’escàs o nul resultat, és el que em va portar a presentar la QUEIXA al Sindic de Greuges.

Queixa que com dic al principi de la present nota, ha sigut admesa a tràmit, sol·licitant a l’Ajuntament per part de la Sindicatura que informe a aquesta, sobre els escrits presentats, així com si s’ha realitzat alguna actuació en relació amb el problema plantejat.

Igualment em diuen que em mantindran informat dels avanços en la tramitació de l’expedient d’aquesta queixa.

Luis Poveda Amores
En Bétera a 28 de Octubre de 2020
Imprimir article
Comenta aquesta notícia