Aquest dilluns tindrà lloc el Ple Ordinari de Bétera, a les 18.00 hores, en el Saló de Plens de l’Ajuntament (edifici Castillo de Bétera).

ORDRE DEL DIA
1. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia (de la núm. 1408 a la 1572) dictades de l’1 al 30 de setembre de 2020.
3. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des del 19 d’agost fins al 15 de setembre de 2020.
4. INTERVENCIÓ.- Dació de compte al Ple d’Informe de la Intervenció municipal núm. 354/2020, sobre resum anual resultats control intern (art. 37 i 38 rci).
5. URBANISME.- Aprovació de la revocació de la modificació de la reparcel·lació del sector R-7 de Bétera.

ASSUMPTES FORA DE DESPATX
6. INTERVENCIÓ.- Expedient de modificació de crèdit núm.10/2020, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul·lació.
7. PROPOSICIÓ del grup COMPROMÍS, sobre publicitar els avantatges del certificat digital, així com realització de cursos gratuïts per a l’ús d’aquest.
8. PRECS I PREGUNTES.-

Imprimir article
Comenta aquesta notícia