Des del sis de novembre de 2020 es poden presentar les sol·licituds per a demanar les ajudes regulades en el Reial Decret-llei 32/2020, de 3 de novembre, pel qual s’aproven mesures socials complementàries per a la protecció per desocupació i de suport al sector cultural, amb el qual s’adopten mesures importants per a la millora i adaptació del marc de protecció a les persones treballadores afectades pels efectes econòmics de la crisi sanitària:

Subsidi especial per desocupació per a les persones que han esgotat la seua prestació entre el 14 de març i el 30 de juny de 2020

Es podran beneficiar d’aquest subsidi les persones que hagen esgotat la prestació contributiva en data posterior al 14 de març de 2020 i anterior al 30 de juny de 2020 i que no tinguen dret a cap altre subsidi o que hagen esgotat en data posterior al 14 de març de 2020 i anterior al 30 de juny de 2020 algun dels subsidis següents:

 • El subsidi per desocupació en qualsevol de les modalitats regulades en el capítol III del títol III del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
 • Subsidi extraordinari de desocupació (SET)
 • Subsidi de cotitzacions insuficients
 • Renda activa d’inserció
 • Sol·licitud i termini de presentació

La sol·licitud podrà presentar-se del 6 al 30 de novembre de 2020 inclusive.

La solicitud se presentará a través de:

La sol·licitud del subsidi especial per desocupació implicarà la subscripció del compromís d’activitat al qual es refereix l’article 300 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Subsidi per desocupació excepcional per a personal tècnic i auxiliar del sector de la cultura

Es podran beneficiar d’aquest subsidi les persones treballadores que hagen prestat els seus serveis temporalment per compte d’altri com a personal tècnic o auxiliar en el sector de la cultura per a realització d’una obra o espectacle públic, qualsevol que siga el mitjà o suport de difusió.

Sol·licitud y términi de presentació

El termini per a presentar la sol·licitud serà de quinze dies a partir del 6 de novembre de 2020.

La sol·licitud es presentarà a través de:

 • El formulari de pre-sol·licitud de prestació individual disponible en la seu electrònica del SEPE que tindrà efectes de sol·licitud provisional, i l’enviarà a l’entitat gestora a través de la mateixa seu.
 • En l’oficina de prestacions (demanant cita prèvia en la Seu Electrònica del SEPE o a través del telèfon). Pot emplenar i descarregar el model oficial de sol·licitud.
 • Així mateix, es podrà presentar el model oficial de sol·licitud a través dels mitjans establits en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • En tot cas, els requisits exigits per al reconeixement del subsidi, excepte la inscripció com a demandant d’ocupació, hauran de concórrer el 5 de novembre de 2020.
Accés extraordinari a la prestació per desocupació de professionals taurins

Es podran beneficiar d’aquest subsidi les persones treballadores que amb data 31 de desembre de 2019 figuraren en el cens d’actius a què es refereix l’article 13.2.a) del Reial decret 2621/1986, de 24 de desembre, pel qual integren els Règims Especials de la Seguretat Social de Treballadors Ferroviaris, Jugadors de Futbol, Representants de Comerç, Toreros i Artistes en el Règim General, així com es procedeix a la integració del Règim d’Escriptors de Llibres en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

Sol·licitud i termini de presentació

El termini per a presentar la sol·licitud serà de quinze dies a partir del 6 de novembre de 2020.

La sol·licitud es presentarà a través de:

 • El formulari de pre-sol·licitud de prestació individual disponible en la seu electrònica del SEPE que tindrà efectes de sol·licitud provisional, i l’enviarà a l’entitat gestora a través de la mateixa seu. ·
 • En l’oficina de prestacions (demanant cita prèvia en la Seu Electrònica del SEPE o a través del telèfon). Pot emplenar i descarregar el model oficial de sol·licitud.
 • Així mateix, es podrà presentar el model oficial de sol·licitud a través dels mitjans establits en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Pots consultar el espai COVID-19 de la web https://www.sepe.es/ per a conéixer totes les mesures que el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ve prenent des del començament de l’alerta sanitària per a fer front a la situació generada per l’evolució del COVID- 19.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia