L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) proporciona una sèrie de consells perquè els autònoms puguen traure el màxim rendiment a la seua futura pensió pública de jubilació. Els consell s’han publicat en la seua revista mensual núm. 84 de Ocu Inversions.

OCU recorda que els treballadors per compte propi o autònoms poden triar la seua base de cotització a la Seguretat Social sempre que es respecten uns límits, és a dir, els autònoms poden decidir quant aportar a les arques públiques i quina quantitat estalviar a través d’altres sistemes complementaris.

D’aquesta decisió dependran les prestacions públiques de les quals gaudisquen arribada l’hora de la seua jubilació o quan es produïsca alguna incapacitat.

OCU considera que contribuir el més a prop possible de la part mínima de la forqueta de cotitzacions podria ser una opció encertada per als autònoms més joves, sempre que estiga secundada per altres sistemes d’estalvi que completen les seues cobertures amb una assegurança privada que els permeta mantindre el seu nivell de vida en cas d’incapacitat laboral.

En canvi, OCU considera que és un error per a aquells amb més edat, per als quals aconsella contribuir prop dels màxims sempre que la seua activitat li ho permeta i sobretot si en el moment en el qual es jubilen acumulen molts anys cotitzats.

Com a qüestions preliminars abans de fer càlculs, OCU recorda que els autònoms han d’abonar a la Seguretat Social el 30,3% de la base de cotització que trien (30,6% en 2021), es tracta, per tant, d’una despesa fixa mensual amb independència dels ingressos que obtinga per la seua prestació de serveis. Així mateix, les bases de cotització per als autònoms s’han prorrogat provisionalment per a 2020, són, per tant, les mateixes que van ser per a 2019, si bé, aquesta situació podria canviar en qualsevol moment.

Segons l’Institut Nacional d’Estadística, l’esperança de vida d’una persona que actualment tinga 47 anys és de 84 anys. Si prenem aquesta dada com a referència, totes les aportacions que realitze un autònom que complisca en 2021 aqueixa edat es cobrarien després via pensió pública, obtenint-se una rendibilitat que rondarà el 3,68% anual sempre que es jubile amb 25 anys cotitzats. La rendibilitat augmenta quants més anys haja cotitzat.

Amb els tipus d’interés pels sòls, a priori aqueix 3,68% pot sonar molt interessant, però cal tindre en compte que són molts els riscos als quals s’enfronta un “jove” cotitzador de 47 anys, ja que l’actual sistema de pensions penja d’un fil, per la qual cosa OCU aconsella a aquest grup, optar per cotitzar el mínim i buscar alguna alternativa d’inversió.

Per contra, per a un cotitzador que complisca 60 anys en 2021, l’esperança de vida puja fins als 85 anys (segons dades INE de 2018) i la rendibilitat anual de les seues aportacions ascendeix fins al 7,34%, per als quals porten més de 30 anys cotitzats, per tant, en aquests casos sí que val la pena augmentar la contribució, sobretot perquè la proximitat de la jubilació redueix el risc d’un empitjorament greu del sistema i a més, aquest grup gaudiria d’altres cobertures extra que ofereix la Seguretat Social com la viduïtat, l’orfandat o la incapacitat permanent o temporal.

OCU recorda que, siga com siga, abans que finalitze cada trimestre, els autònoms han de triar entre mantindre la seua actual base de cotització o modificar-la perquè els canvis puguen aplicar-se a partir del primer dia del següent trimestre.

En tot cas, OCU considera que, possiblement fins i tot esprement la pensió, no siga suficient perquè els autònoms puguen mantindre el nivell de vida previ a la jubilació, al que s’ha de sumar la incertesa que envolta la sostenibilitat del sistema de pensions. De fet, les recomanacions per a la pròxima reforma del sistema de pensions que el Pacte de Toledo podria donar a conéixer pròximament anirien en aqueixa línia (enduriment de les jubilacions anticipades, més incentius per a prolongar la vida laboral, etc…), per tot el que s’ha exposat, OCU aconsella complementar-les amb altres formes d’estalvi a llarg termini, per a poder rendibilitzar al màxim els diners dels treballadors per compte propi, sense assumir riscos innecessaris, com amb les estratègies d’inversió d’OCU o el seu Pla de Pensions Associat.

Tots els detalls complets en aquest enllaç: Fer clic ací.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia