L‘índex de salut i benestar emocional de la Comunitat Valenciana és un dels més positius de l’Estat espanyol, ja que supera la mitjana nacional al llarg de tot el període analitzat. Així ho indica l’índex Sintètic de Desenvolupament Juvenil Comparat 2020, elaborat per a l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) pel Centre Reina Sofia sobre Adolescència i Joventut de la Fundació d’Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD).

La col·laboració de FAD amb l’IVAJ posa el focus en un aspecte molt concret, l’estat de la seua salut i benestar de la joventut valenciana de 15 a 29 anys i estableix que ocupa la posició 16 en el rànquing global europeu de 46 i la posició 7 de 17 a nivell estatal.

L’Índex Sintètic de Desenvolupament Juvenil Comparat monitora una sèrie d’indicadors que permeten entendre quin és el grau de desenvolupament juvenil en àmbits que tenen a veure amb la salut i el benestar, l’educació, l’ocupació, l’emancipació o l’ús de les TIC, i que permeten, així mateix, valorar aqueixa realitat en cada comunitat autònoma i en comparació amb els països de la UE.

De l’anàlisi específica dels indicadors de salut de la joventut valenciana, les dades mostren, en general, una bona salut, si bé ressalten alguns problemes rellevants com el sobrepés, lligat a la manera de vida sedentari de bona part de la joventut, així com els consums de substàncies tòxiques, que no s’han reduït i en alguns casos com l’alcohol, fins i tot han augmentat.

Respecte al benestar emocional de la joventut valenciana, així com la satisfacció global amb la vida, és també bastant elevat, si bé el risc de patir problemes de salut mental afecta al 17, 5% de les persones joves; sent més elevat-el 23,6% en el cas de les xiques enfront del 11,6% en el cas dels xics

La situació econòmica de les llars és l’indicador que genera major insatisfacció, afectant les expectatives vitals de la joventut.

L’Índex de Desenvolupament Juvenil 2020 en la Comunitat Valenciana és d’una escala de l’1 al 10. En general, cap comunitat autònoma aconsegueix aconseguir la mitjana europea global en desenvolupament juvenil (punts en 2020).

En línies generals, els resultats de l’Índex Sintètic de Desenvolupament Juvenil Comparat (ISDJC) de la joventut valenciana s’alineen de manera clara amb els resultats de la mitjana espanyola, mostrant una evolució molt positiva entre 2009 i 2020 però situant-se significativament per darrere de la mitjana europea.

Particularment, tant la joventut valenciana com l’espanyola destaquen positivament, en comparació amb la mitjana europea, en els índexs de Vida i TIC, se situen en una posició intermèdia en l’índex d’Educació i es troben a la saga en els índexs d’Ocupació i Emancipació. En aquests últims, la posició de la joventut valenciana (i espanyola) es troba molt per darrere de la mitjana europea, si bé tots els índexs parcials han millorat en l’última dècada.

La puntuació del ISDJC de la Comunitat Valenciana es troba per damunt de la d’Espanya, destacant especialment en l’índex d’Emancipació, on les dades de la joventut valenciana són significativament millors a la mitjana nacional, però també en l’índex de Vida.

Respecte a la resta d’índexs parcials, la Comunitat Valenciana presenta valors molt similars a la mitjana nacional en l’índex d’Educació i lleugerament inferiors en els índexs d’Ocupació i TIC.

L’índex TIC ocupa la posició 26 en el rànquing global i el lloc 12 al país i se situa lleugerament per darrere de la mitjana espanyola i per davant de la mitjana de la UE. Els indicadors de TIC assenyalen una millora continuada tant en l’accés a internet com en l’ús de competències digitals per a la comunicació, informació, resolució de problemes i maneig de programari.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia