El Consell ha aprovat aquesta setmana el decret pel qual s’estableix una compensació econòmica per l’esforç realitzat per part del personal del Sistema Valencià de Salut i del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials durant l’estat d’alarma declarat entre el 14 de març i el 21 de juny de 2020, a causa de la pandèmia de la Covid-19.

Al voltant de 1.500 professionals dels centres públics del sector de persones majors i de diversitat funcional i salut mental, dependents de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives; i més del 60% del personal del sistema valencià de salut es beneficiaran d’aquesta “paga” per a compensar econòmicament l’esforç realitzat durant aquests mesos.

El decret aprovat pel Consell estableix una compensació econòmica per un import total de 43.700.100 euros per al reconeixement del personal públic sanitari, no sanitari i sociosanitari que de manera directa, efectiva i presencial ha realitzat labores de gestió i cura de les persones afectades per la pandèmia durant els mesos de l’estat d’alarma.

La quantia que percebrà cada persona beneficiària serà proporcional al temps efectiu de treball durant aqueix temps i en funció de cada categoria professional i/o d’exposició al risc. També es computarà el temps transcorregut en situació d’incapacitat temporal a causa de la Covid-19, bé per resultat positiu o en aïllament per contacte.

11 milions d’euros al sector residencial de persones majors, amb diversitat funcional, salut mental i exclusió social

D’altra banda, el Consell ha aprovat la concessió de 10,9 milions d’ euros en subvencions a centres residencials dels sectors d’atenció a persones majors, persones amb diversitat funcional o amb trastorns de salut mental i a recursos dirigits a persones en situació de vulnerabilitat o exclusió social, per a fer front a les necessitats extraordinàries ocasionades com a conseqüència de la Covid-19.

Es tracta d’un reconeixement a aquells sectors que han patit més cruament la força de la pandèmia i que estan en primera línia en la lluita contra el coronavirus, i amb els quals s’està treballant de manera conjunta des de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Del total de les ajudes, que ascendeixen a 10.905.134 euros, el 50 per cent es destinarà a gratificar i compensar l’esforç dels treballadors i treballadores dels citats recursos, així com per a contractació de personal i manteniment dels centres.

El decret aprovat pel Consell estableix també aquelles actuacions subvencionables, com les destinades a l’atenció i cura de les persones residents i les implantades com a prevenció del contagi de la Covid-19 i de protecció de la salut.

Així mateix, se subvenciona l’adquisició de material, com a televisors o tauletes, destinat a l’alleujament i suport a les persones residents per a pal·liar i suportar l’aïllament, mantindre la seua autonomia funcional i l’estimulació cognitiva i mental, així com facilitar la seua comunicació i contacte amb persones familiars, tutores o afins.

En concret, el decret abrovat aquest dilluns, 16 de novembre, pel Consell contempla la concessió directa de 9.561.996,18 euros per al sector residencial d’atenció a persones majors, 1.022.348,25 euros per als centres d’atenció a persones amb diversitat funcional i salut mental, i 320.789,86 euros per a recursos destinats a persones en situació de vulnerabilitat o exclusió social.

El IVASS amplia les bosses de les categories de cuidador/a, infermer/a i cuiner/a

Així mateix, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat la convocatòria d’ampliació de la borsa d’ocupació temporal per a les categories de cuidador/a, infermer/a i cuiner/a de l’Institut Valencià d’Atenció Social-Sanitària (IVASS).

Les persones interessades a inscriure’s a l’ampliació d’aquesta bossa hauran d’emplenar la sol·licitud a través del portal (consultar ací).

Per a això, hauran d’emplenar els següents annexos. L’Annex I de la Sol·licitud d’inscripció, l’Annex II de la Fulla d’autobaremació i l’Annex III de declaració responsable de l’aptitud mèdica, declaració responsable de no estar incurs en expedient, i declaració responsable de veracitat de la documentació aportada.

Respecte a l’Annex II, hauran de puntuar-se mitjançant la fulla d’autobaremació de conformitat al barem establit en l’article 14 de la Resolució de 20 de març de 2017, del director general de l’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària (DOGV 8008, 27.03.2017), constituint l’autobarem i declaració responsable de les dades emplenades.

Les persones interessades hauran de registrar i presentar aquesta documentació (Annex I, II i III) de manera telemàtica en el següent enllaç:consultar ací.

La sol·licitud es podrà signar mitjançant signatura escanejada (prèvia impressió de la sol·licitud i rúbrica manual) o signatura electrònica.

El termini de presentació de sol·licituds a l’ampliació de la borsa d’infermer/a, cuidador/a i cuiner/a és de cinc dies hàbils a partir del següent de la publicació de la convocatòria en el DOGV. D’aquesta manera, s’inicia aquest dimecres, 18 de novembre, i finalitzarà dimarts que ve, 24 de novembre, tots dos inclusivament.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia