El Ple del Consell ha aprovat una declaració amb la qual se suma a la celebració del Dia Internacional de la Infància i l’Adolescència. Amb ella, es compromet a continuar treballant per defensar i promoure els drets dels xiquets, xiquetes i adolescents valencians, a través de la posada en marxa de nous instruments normatius.

En aquest sentit, el text recull el compromís del Govern valencià amb el desenvolupament, mitjançant diferents textos normatius, els diferents òrgans col·legiats de garantia dels drets i de la participació de la infància i adolescència, entre els quals es troba el Consell d’Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, advoca per continuar treballant en l’elaboració de l’estratègia valenciana d’infància i adolescència com a instrument mitjançant el qual es planificarà, desenvoluparà i avaluaran les polítiques de la Generalitat per a fer efectius els drets dels xiquets, xiquetes i adolescents, i sempre comptant amb la participació directa d’aquest col·lectiu.

La declaració institucional, amb la qual el Govern valencià vol fer una crida a la societat valenciana perquè siguen conscients, coneixedors i defensors dels drets de la infància i adolescència, també destaca la gran responsabilitat amb la qual xiquets, xiquetes i adolescents estan actuant davant la situació de pandèmia ocasionada per la COVID-19.

En aquest sentit, el text assenyala que l’experiència viscuda des que el 14 de març de 2020 es va declarar l’estat d’alarma davant la crisi sanitària causada per la COVID-19, ha posat en relleu el paper crucial de la responsabilitat individual de la ciutadania valenciana, i del qual la infància i l’adolescència no són aliens.

Per aquest motiu, entre les persones que van recollir l’Alta Distinció de la Generalitat que es va concedir al poble valencià, pel seu lliurament, sacrifici i responsabilitat davant la pandèmia, hi havia una xiqueta, que es va encarregar de visibilitzar a un col·lectiu que representa el 19 per cent de la població.

La llei d’Infància valenciana

La declaració institucional també fa al·lusió a la Llei de drets i garanties de la Infància i adolescència, i ressalta que a més de posar de manifest els drets clàssics a l’educació o la sanitat, recull altres conceptes com la idea dels xiquets i xiquetes són subjectes de dret i no sols objecte de protecció.

Així mateix, els considera ciutadania activa i de ple dret, que ha de ser escoltada i presa en consideració en tots els assumptes que els afecten, tant individual com col·lectivament, a més de tindre en compte el seu interés per damunt d’altres interessos, encara que aquests també puguen ser legítims.

El dia de la Infància

El Dia Universal dels Xiquets i Xiquetes se celebra tots els anys el 20 de novembre, amb l’objectiu de donar a conéixer els drets de la infància i també per a conscienciar a les persones de la importància de treballar dia a dia pel seu benestar i desenvolupament.

Els xiquets i xiquetes són el col·lectiu més vulnerable i, per tant, el que més pateix les crisis i els problemes del món de fet tal com es va recollir en el Pla d’Acció del Cim Mundial a favor de la Infància, 30 de setembre de 1990.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia