(EFE) El pla que ha preparat el Govern de l’Estat espanyol per a les dates nadalenques recomana que les reunions no superen el màxim de sis persones i amplia el límit de restricció de mobilitat nocturna fins a la una de la matinada en dies assenyalats com la Nit de Nadal i Nit de cap d’any, al mateix temps que aconsella no celebrar Cavalcada de Reis.

Així ho preveu l’esborrany de la proposta de mesures de salut pública enfront de la covid-19 per a la celebració de les festes nadalenques que ha elaborat l’Executiu i que portarà demà al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) per a abordar-lo amb les comunitats.

El document planteja als estudiants universitaris que tornen a casa per a les vacances “que limiten les interaccions socials els dies anteriors del seu retorn a casa i que extremen les mesures de prevenció”.

I és que el Govern advoca per “establir un marc comú i clar” de mesures que afavorisca que les recomanacions es facen de “una forma clara, consensuada i coordinada, a més del més anticipada possible”, perquè hi haja temps suficient perquè la població s’organitze.

“Hem de planificar un Nadal diferent sense llevar-los l’ànima i l’esperit que les fa una de les festes més benvolgudes per la ciutadania”, sosté el Govern., que insisteix que “hem de considerar modificacions en els plans nadalencs” amb la finalitat de reduir la propagació del virus “i mantindre a les amistats, famílies i comunitats sanes i segures”.

Recomanacions:

– Reforçar els missatges sobre totes les mesures de prevenció: màscara, llavat de mans, distància física, mantindre finestres i portes obertes en la mesura que siga possible, minimitzar nombre de contactes i recorda el lema de “Em quede a casa si símptomes, diagnòstic o contacte”.

– Reunions familiars: limitar la participació als membres que pertanguen al mateix grup de convivència i si hi ha algun membre extern, que la trobada no excedisca de les sis persones.

– Mantindre el confinament nocturn no podent eixir al carrer en els horaris establits en cada comunitat autònoma després de la declaració de l’estat d’alarma si bé els dies 24 i 31 de desembre s’ampliarà l’horari, limitant-se la mobilitat des de la una fins a les sis de la matinada.

– Com a norma general, aconsella evitar aquells viatges que no siguen estrictament necessaris i aposta per revisar prèviament la normativa que aqueix moment s’aplique en el territori de destinació.

En el cas dels viatges internacionals, els ciutadans procedents d’un país o zona de risc que vulguen entrar a Espanya, hauran de disposar d’una PCR negativa realitzada 72 hores abans del desplaçament, els qui no el tinguen, hauran de sotmetre’s a la realització d’una prova diagnòstica que establisquen els serveis de sanitat exterior.

– Als estudiants universitaris que tornen a casa per a les vacances els demana limitar les interaccions socials els dies anteriors del seu retorn a casa i que extremen les mesures de prevenció. Una vegada a casa, han de tractar de limitar els contactes, interactuar sobretot a l’aire lliure i usar màscares.

– Cavalcada de Reyes i un altre tipus d’esdeveniments típics d’aquestes dates amb “elevat risc de transmissió”: recomana que no se celebren i en qualsevol cas els multitudinaris han de ser valorats de manera individualitzada.

Si se celebren cavalcades, que ho facen plantejant “alternatives” que garantisquen el compliment de les normes d’higiene i prevenció” i posa com a exemple les “estàtiques” amb ubicacions en llocs on es puga controlar l’accés o també les retransmissions per televisió.

Concerts nadalencs o visites a instal·lacions de portals de Betlem: amb un aforament del 50% i en instal·lacions on es puga controlar l’accés i la distància.

– Centres sociosanitaris: es podrà ampliar el nombre de visites garantint que es compleixen les mesures de seguretat. Al reingrés d’un resident se li realitzarà una prova de diagnòstic d’infecció activa i els dies posteriors s’extremaran les mesures de vigilància i prevenció.

– Afavorir major ús de l’espai públic a l’aire lliure per als esdeveniments culturals, hostaleria i comerç.

– Celebració de grans esdeveniments esportius com la marató de Sant Silvestre: es podrà realitzar sempre que no interferisca amb la limitació horària de la mobilitat nocturna i utilitzant estratègies per a disminuir el contacte entre els corredors. Es recomana que es realitze sense assistència de públic.

– Celebracions religioses: en espais tancats hauran de seguir les normes d’aforament establides en cada comunitat i procurant no cantar i usar música pregravada.

Esdeveniments com la missa del gall es podran realitzar sempre que no interferisquen amb la limitació horària nocturna, podent oferir com a alternativa serveis telemàtics o per televisió.

– Restauració i hostaleria: en interior i exterior, es mantindran les normes d’aforament vigents; es permetrà fins a un màxim de 6 persones per taula amb una distància mínima de 1,5 metres entre comensals d’una taula i entre taules diferents, garantint a més una adequada ventilació natural o mecànica.

Fora, es reforçarà el missatge de fer ús de la màscara quan no s’estiga menjant ni bevent i d’evitar el picotege, així com fumar i consumir productes relacionats en espais d’ús social i comunitari inclòs les terrasses.

– Xicotet comerç, grans carrers o centres comercials: es promourà el comerç de veïnatge ja que afavoreix la disminució de les aglomeracions, fer compres escalonades en el temps i programades amb antelació i minimitzar la mobilitat.

Es podran organitzar mercats ambulants nadalencs mantenint els aforaments i sempre que siguen a l’aire lliure i es puga mantindre la distància de seguretat.

– Comunicació: se seguiran les recomanacions d’estratègies comunicatives per a abordar la fatiga pandèmica elaborades pel grup de treball del CISNS.

– Coordinació: s’establirà una coordinació fluida amb la FEMP i les Federacions Regionals de Municipis per a informar de la situació epidemiològica i acordar mesures que s’implementen en els municipis i que possibiliten el gaudi de “un Nadal diferent per part de la ciutadania, amb activitats a l’aire lliure, en grups de màxim 6 persones i complint les mesures de prevenció”.

– Activitats nadalenques tradicionals que se celebren en cinemes, teatres, auditoris, carpes de circ o similar: respectant l’aforament vigent en la comunitat, sempre que es puga mantindre un seient de distància en la mateixa fila en cas de seients fixos o 1,5 metres de separació si no hi ha seients fixos, entre els diferents grups de convivència.

El Govern recorda que “les activitats culturals compleixen les mesures de seguretat i són una alternativa d’oci segur també per Nadal”.

– Les administracions competents asseguraran l’augment de la freqüència d’horaris del transport públic al màxim per a evitar les aglomeracions, garantint una adequada ventilació i que la població compleix les mesures de prevenció, que inclouen no parlar ni menjar i fer un ús correcte de la màscara.

L’Executiu justifica les seues recomanacions en què en aqueixes dates “es produeix un increment important” en els desplaçaments entre territoris, tant nacionals com internacionals i que és “habitual” que augmenten els moviments interns, dins de les ciutats o àrees territorials, als comerços per a comprar, amb les consegüents aglomeracions.

Reitera en què enguany hem de modificar “certs costums” per a garantir la seguretat i el control de la pandèmia “aplicant mesures que han demostrat ser efectives” com la limitació dels desplaçaments, del nombre de persones no convivents en les reunions, i la recomanació de relacionar-se i ajuntar-se amb els grups de convivència estable.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia