La setmana passada, per mitjà de Luis Poveda (vicepresident de l’Associació de Veïns del Camí Paterna), es va presentar un escrit dirigit a la Regidora de Mobilitat on li formulem la següent pregunta:

Existeix en el nostre municipi un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), si no existeix tenen previst realitzar-lo i quan preveuen que puga estar finalitzat?

En l’esmentat escrit, li recordem que la Llei 6/2011 d’1 d’abril de la Generalitat de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 5 d’abril de 2011, en el seu article 10, pt.4 estableix el següent:

Els municipis de més de 20.000 habitants o aquells que tinguen capacitat residencial equivalent formularen un pla municipal de mobilitat en el termini de quatre anys a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Resposta govern municipal

La contestació ha tingut lloc aquesta setmana a preguntes de l’Associació, (per mitjà del seu vicepresident Luis Poveda), ja que des de l’associació tenim gran interés a resoldre el problema de comunicació real per mitjà de transport públic. Les nostres preguntes i propostes per a solucionar aquest problema les hem dirigides a l’Ajuntament en diverses ocasions, relatives a línies d’autobusos pressupostades i posteriorment anul·lades.

El resultat ha sigut la contestació de la regidoria de Mobilitat de Bétera en el sentit de no tindre realitzat el PMUS (Pla de Mobilitat Urbana Sostenible), però indicant que es procedirà a la seua realització mitjançant contractació.

Davant aquesta contestació, l’Associació de Veïns del Camí Paterna, ens hem dirigit novament a la regidoria per a “sol·licitar una reunió amb els responsables de l’àrea de mobilitat de l’esmentada regidoria per a conéixer els seus criteris i traslladar-los novament les necessitats que en matèria de mobilitat sostenible tenim les veïnes i veïns”. Tot això perquè l’elaboració del PMUS té per definició un caràcter participatiu.

Per això, des de l’Associació de Veïns del Camí Paterna, estem a l’espera de la reunió sol·licitada i d’aquesta manera poder tornar a traslladar les nostres necessitats en mobilitat i transport públic.

En Betera a  26 de noviembre de 2020
Imprimir article
Comenta aquesta notícia