L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) de Bétera ha canviat d’ubicació. Ara es troba en l’edifici de la Policia Local del municipi, situat en el carrer  Les Masses, 26.

L’horari de la Informació sobre aquesta oficina en el nostre municipi és el següent:

  • De dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 hores.
  • Primer i tercer dimecres de cada mes, de 17.00 a 19.00 hores.

D’altra banda, el telèfon d’informació és el 677. 774. 514.

OMIC és l’abreviatura per la qual es coneixen les Oficines Municipals d’Informació al Consumidor, dependents del Servei Territorial de Consum de la Generalitat Valenciana. La seua principal finalitat és la d’ajudar els consumidors i usuaris a defensar els seus drets per mitjà de la informació prèvia, l’assessorament i la recepció de reclamacions en temes de consum.

Una OMIC és un servei municipal d’atenció directa i gratuïta a través del qual tots els ciutadans poden sol·licitar informació sobre els problemes que puguen afectar-los com a consumidors.

L’obertura del servei de l’OMIC de l’Ajuntament de Bétera es va aprovar l’any 2002.

Els principals serveis que l’OMIC ofereix són els següents:

-Atenció personalitzada de consultes.

-Anàlisi i tramitació de denúncies, queixes i reclamacions.

-Mediació entre les parts per a la resolució de determinades qüestions.

-Campanyes d’informació i orientació als consumidors.

-Formació als consumidors.

-Edició de material informatiu com els “Avisos als Consumidors”.

-Documentació tècnica.

-Arxiu legislatiu i normatiu.

-Col·laboració amb la Junta Arbitral de Consum.

-Col·laboració amb les associacions de consumidors.

En definitiva, els objectius de les Oficines Municipals d’Informació al Consumidor són les següents:

-Informar i orientar als consumidors sobre l’exercici dels seus drets.

-Rebre denúncies i reclamacions dels consumidors.

-Educació i formació en matèria de consum.

Així les Oficines Municipals d’Informació al Consumidor exerceix les següents labors:

– Informar i orientar al consumidor sobre l’exercici dels seus drets.

– Rebre denúncies i reclamacions dels consumidors per a enviar-les a les entitats o organismes corresponents.

Per al cas que es vulga exercir el dret de reclamar, cal aportar fotocòpia de tota la documentació relacionada amb el problema i emplenar un imprés que facilita l’OMIC on han de constar les dades del consumidor, els de l’empresa o professional objecte de la queixa, una succinta explicació dels fets i allò que es desitge aconseguir utilitzant el formulari d’aquesta web o acudint a l’OMIC a recollir-lo.

Quant als drets i interessos dels consumidors i usuaris recollits en la llei 3/1993, de 5 de març, de l’Estatut del Consumidor consten els següents:

– La protecció de la salut i la seguretat.

– La protecció dels interessos econòmics.

– La informació i l’educació en matèria de consum.

– La representació, la consulta i participació.

– La protecció jurídica i la reparació de danys.

– La defensa de l’ambient i de la qualitat de vida.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia