La Comunitat Valenciana va comptabilitzar 386 casos nous de infecció per VIH durant l’any passat. En la seua majoria es tractava d’homes que havien mantingut relacions sexuals sense protecció. Aquestes són xifres que representen una reducció del 6,3% respecte a 2018 i que situen la taxa d’incidència en nivells pròxims als del conjunt d’Espanya. Per a continuar amb aquesta tendència a la baixa, i aprofitant la commemoració del Dia Mundial de la Sida, les persones expertes insisteixen en la importància de la prevenció i del diagnòstic precoç.

La distribució per províncies dels nous diagnòstics d’infecció per VIH és: 132 a Alacant; 24 a Castelló i 230 a la província de València; majoritàriament homes (336 homes enfront de 50 dones) d’entre 25 i 44 anys. L’edat es retarda per a les dones (el 68% dels casos de 2019 es va concentrar entre els 30 i els 49 anys).

Respecte al mecanisme de transmissió més freqüent, si es descarta l’ús de drogues per via parenteral i la via materna (pràcticament inexistent), el contagi sexual representa més del 95% del total dels nous diagnòstics.

Per aquest motiu, les persones expertes insisteixen en la importància, d’una banda, de la prevenció i, per un altre, del diagnòstic precoç: Advoquen per l’ús del preservatiu en qualsevol relació sexual i per detectar com més prompte millor els casos per a ajudar a trencar les cadenes de transmissió i perquè la teràpia antiretroviral primerenca alenteix la deterioració del sistema immunitari i contribueix a la prevenció en disminuir la càrrega viral, arribant a ser indetectable i reduint-se la probabilitat de transmissió a altres persones.

En aquest sentit, els/les especialistes destaquen que el retard diagnòstic és molt major en les dones que en els homes (53,4% en les dones enfront del 37,4% en els homes); i atribueixen aquesta circumstància a una baixa percepció de risc individual i al fet que conforme ha augmentat l’efectivitat dels tractaments antiretrovirals, ha anat baixant l’interés social que suscita el virus. El que no ha variat és l’estigmatització i la discriminació associades al VIH, i que també influeixen negativament en la disposició individual a fer-se la prova diagnòstica.

Tractaments que milloren la qualitat de vida

Un 4,6% dels nous diagnòstics de VIH en 2019 corresponia a casos que complien algun criteri de cas de sida, amb diferències significatives entre homes i dones (el 82,8% dels casos eren homes i el 17,2% dones). Amb ells, un total de 14.169 persones amb VIH van rebre tractament antiretroviral als hospitals de la Comunitat Valenciana l’any passat. Hui dia, els tractaments no són curatius, però milloren substancialment la qualitat de vida de les persones afectades.

En aquest sentit, la mortalitat atribuïda a la malaltia ha anat disminuint de manera progressiva en la Comunitat Valenciana des de meitat de la dècada dels noranta.

“La malaltia té tractaments cada vegada més efectius que la cronifiquen i milloren la qualitat de vida i la superviviencia de les persones afectades, però cal continuar treballant contra la discriminació. Estigmatitzar no protegeix enfront del VIH, només causa sofriment”, apunta la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló.

Prop de 20.000 visites i quasi 6.000 proves de VIH

En matèria de prevenció, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública disposa de tres Centres d’Informació i Prevenció del VIH/Sida i ITS enquadrats en els Centres de Salut Pública d’Alacant, Castelló i València. En ells, es van atendre prop de 20.000 visites presencials en 2019 (entre primeres visites; visites successives i altres visites) i unes 2.300 atencions telefòniques. A més, els *CIPS valencians van realitzar l’any passat quasi 6.000 proves de VIH.

D’altra banda, es van concedir ajudes per un import total de 485.500 euros (entre fons propis i a càrrec de l’IRPF que gestiona la Comunitat Valenciana) a entitats amb projectes en l’àmbit del VIH.

La campanyes dirigides a públics diana, les intervencions educatives en centres escolars (més públics que privats o concertats, 71% enfront de 29%) i la formació dels professionals sanitaris completen el ventall d’activitats preventives desenvolupades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en 2019.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia